De teelt en verwerking van aardappelen neemt in China een behoorlijke vlucht. Enerzijds komt dat doordat aardappelen veel efficiënter omgaan met water dan rijst. Anderzijds toont de Chinese bevolking in toenemende mate belangstelling voor Westers voedsel zoals frites en aardappelproducten.

Het Nederlandse bedrijf Aviko, een 100% van topcoöperatie Royal Cosun, levert een belangrijke bijdrage aan de groei van de aardappelteelt in China. Inmiddels produceert ze op twee locaties frites en vlokken voor de lokale afzetmarkt. De grondstof hiervoor wordt geteeld door Chinese aardappeltelers. Komende week bezoekt een groep van ruim 20 telers Nederland. Het zijn telers uit Inner Mongolië die aardappelen telen voor de fritesfabriek Aviko Snowvalley Food vestiging in de Chinese provincie Hebei.

De telers zijn te gast bij Aviko Potato, de inkooporganisatie van aardappelen voor verwerking in de West-Europese productielocaties van Aviko. De Chinese telers nemen deel aan een intensief kennis- en trainingsprogramma. Het doel hiervan is dat ze meer kennis krijgen van de teelt, opslag en verwerking van aardappelen. Dat is nodig om de kwaliteit van de grondstof voor de Chinese fabrieken op een hoger niveau te krijgen. Daarnaast is productieverhoging en kwaliteitsverbetering op de Chinese akkerbouwbedrijven noodzakelijk om hen ook op termijn voldoende rendement te kunnen garanderen.

Volgens directeur Dick Zelhorst van Aviko Potato is het de eerste keer dat zo’n grote groep telers van Aviko naar Europa komt om kennis en ervaring op te doen met de teelt en verwerking van aardappelen. Het past in de strategie om de teelt van aardappelen in China naar een hoger niveau te tillen.