Een combinatie van jongeren kennis laten maken met de aardappelteelt en het vertalen van maatschappelijke betrokkenheid en binding met de regio. Vanuit dat oogpunt ondersteunt Aviko Potato een aantal leerlingen plantenteelt van het Groenhorst Emmeloord bij de aardappelteelt.

Sinds begin 2013 draagt Aviko Potato op Groenhorst Emmeloord met kennis bij op het gebied van aardappelteelt. Buitendienstmedewerker Arie van der Spek is er vanaf het begin bij betrokken. ,,We zijn gevraagd om te ondersteunen bij het hele traject, van contractering, advisering, poten tot oogst en bemonstering.’’

Twee jaar lang vanwege continuïteit

Het betreft de ondersteuning bij een schoolstage, waar de derdejaars MBO-leerlingen voor kunnen kiezen. Tweedejaars leerlingen konden zich inschrijven voor een buitenlandstage of lokaal bij school. Drie leerlingen werden geselecteerd om mee te werken aan de teelt in Emmeloord, op een aardappelperceel van 4,5 hectare groot. Het principe is dat het traject telkens twee jaar doorloopt, zodat leerlingen variërend wisselen en de continuïteit vasthouden.

Vrije keuze voor Aviko Potato

Kars Ballast uit Tollebeek was een van de drie leerlingen die koos voor de lokale stage, onder begeleiding van twee docenten. ,,Ik zag hier meer uitdaging dan elders. Het is me ontzettend goed bevallen. We moesten alles zelf regelen, van inkoop en verkoop tot bewerken van de grond en bespuiten van het gewas. En we kwamen met zowel Aviko Potato als met diverse vertegenwoordigers in aanraking. Dat heb je anders niet zo snel. Vooral de vermarkting heb ik als bijzonder leerzaam ervaren.’’

Drie contractvormen ter lering en spreiding

In samenspraak met Van der Spek hebben de jongens gekozen voor een drietal contracten: 100 ton frites-garantiecontact, 70 ton vaste prijs en de rest in de pool. De aardappel werd de Victoria, vooral vanwege het relatief gemakkelijk telen ervan. De opbrengst lag op circa 55 ton per hectare. Inmiddels liggen ze ingeschuurd in de polder te wachten op transport naar de fabriek. De leerlingen profiteren als aandeelhouder daarbij nog van de winstdeling.

Mee naar het laboratorium

Arie van der Spek kijkt met plezier terug. ,,Buiten een theorieles heb ik niet veel hoeven bijsturen. Vooral het begeleiden bij de handel vond ik mooi. Zo hebben de leerlingen gebruik gemaakt van de termijnmarkt door daar een gedeelte van de handel te verkopen voor ruim boven de 20 euro. Het zijn jongens met kennis die van aanpakken weten. Terwijl er ook een jongen bijzat die niet van boerenkomaf was. Ik heb ze ook nog meegenomen naar ons laboratorium om zaken als het onderwatergewicht, kwaliteitspunten en bakkwaliteit te onderzoeken. Dat is vrij nieuw voor ze.’’

In 2014 zullen vier leerlingen van Groenhorst Emmeloord stagelopen in deze vorm. Hoogstwaarschijnlijk gaan ze – wederom via Aviko Potato - aan de slag met de Agria.