Aviko neemt een meerderheidsbelang in een fritesfabriek in het noordoosten van China. Hiertoe is onlangs overeenstemming bereikt met Snow Valley Agriculture, de huidige eigenaar van de fabriek. Deze stap past in de ambitie van Aviko om de mogelijkheden die de Chinese markt biedt te benutten voor verdere groei.

Het verwerken van lokaal geteelde grondstof tot frites voor de Chinese markt geeft vorm aan het streven een duurzame fritesketen in dit enorme land te gaan opzetten. De verwachting is dat de afzet van frites in China de komende jaren fors zal toenemen.

De fabriek, die Aviko-Snow Valley zal gaan heten, is pas in 2013 gereed gekomen. Ze staat ongeveer 300 km ten noorden van Beijing, in het district Chabei. De grondstof voor de fabriek komt uit deze regio en uit Binnen Mongolië. De grondsoort in deze regio’s is zeer geschikt voor grootschalige aardappelteelt. De bewezen expertise van Snow Valley Agriculture op het gebied van pootgoedvermeerdering en teelt van fritesaardappelen vormt de basis voor optimale grondstofvoorziening van de fabriek.

Achtergrond

Snow Valley legde zich aanvankelijk uitsluitend toe op vermeerdering van pootgoed en de verkoop van tafel- en fritesaardappelen. In 2012 bouwde men - met inbreng van expertise van Aviko - een fritesfabriek. De productie ging in 2013 van start. Aviko nam vanaf dat moment de verkoop van alle frites voor zijn rekening. Gezien de snel stijgende vraag is het de bedoeling om de capaciteit van de fritesproductie op korte termijn fors uit te breiden. Ook wordt er een vlokkenlijn geplaatst. Deze opschaling vraagt om extra opslagcapaciteit voor aardappelen en uitbreiding van de opslag voor bevroren eindproducten.

De frites zal onder de merknamen Aviko, Diamond ,Tulip en Windmill op de lokale Chinese markt worden afgezet. Bevroren aardappelspecialiteiten zullen vooralsnog vanuit de Aviko vestigingen in Europa worden geëxporteerd.