Hoog Droge Stof aardappelen zijn bewaarbaar tot en met juni zonder dat er versuikering optreedt. Dat blijkt uit onderzoek van het praktijknetwerk ‘Versterking Rixona keten’ waarin Aviko Potato participeert. Beter rooien (met minder beschadiging) levert bovendien extra rendement op voor zowel de teler als de verwerkende industrie. Want minder beschadiging leidt tot minder bewaarverlies en dus meer tonnen product van hogere kwaliteit.

Het praktijknetwerk ‘Versterking Rixona keten’ deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar lange bewaring van Hoog Droge Stof aardappelen. De focus lag op het voorkomen van versuikering en beschadigingen. Het praktijknetwerk wordt ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De resultaten werden tijdens het bewaarsymposium van DLV in Valthermond aan de aardappeltelers gepresenteerd.

Eenvoudige aanpassingen

Belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat op het vlak van bewaren nog veel te verbeteren is. De manier van bewaring bepaalt bijvoorbeeld voor een groot deel de versuikering van de aardappelen. En met eenvoudige aanpassingen kunnen veel beschadigingen worden voorkomen. Hoe minder schade de aardappel tijdens de oogst en het inschuren oploopt, hoe lager het gewichtsverlies en hoe langer de kiemrust.Enkele praktische teelt-, oogst- en bewaartips:

Teelttips

  • Poot voldoende nauw; Voorkom te grote knollen, die zijn gevoeliger voor hol, rot en blauw.
  • Voorkom groene knollen, zorg daarom voor voldoende rugopbouw en poot de aardappelen diep genoeg; Zijn er toch groene knollen in de partij, lees ze dan uit. Groene knollen zijn giftig en daardoor niet geschikt voor de verwerking tot vlokken en granulaat.
  • Laat het gewas goed afrijpen; Wanneer het gewas niet goed afgestorven is en de partij onrijp de bewaring ingaat, resulteert dat aan het einde van het bewaarseizoen in een hogere versuikering. Bovendien leidt het tot meer rooibeschadigingen en blauw en als gevolg daarvan meer gewichtsverlies en meer kieming. Optimale afrijping is te sturen met stikstof: niet teveel en niet te weinig.

Oogsttips

  • Voorkom beschadigingen en blauw tijdens het rooien; Stel de rooier goed af en beperk de valhoogtes. Gebruik eventueel een elektronische knol om kwetsbare punten op de rooier vast te stellen. Oogst niet bij een aardappeltemperatuur lager dan 8 graden. Aardappelen die te koud gerooid worden zijn veel gevoeliger voor beschadigingen en blauw, zeker met de hoge droge stof gehaltes.
  • Bewaar geen partijen die niet te bewaren zijn; Teveel rot maakt een partij ongeschikt voor lange bewaring. Overleg met de buitendienstmedewerker van Aviko Potato.
  • Voorkom productverontreiniging; Focus vooral op darg- en veenkluiten in de partij.

Bewaartips

  • Voorkom versuikering en bewaar de aardappelen tussen 7,5˚C en 8,5˚C; Het opwarmen van de partij aardappelen vlak voor afleveren om daarmee de suikers weer te verbranden, werkt niet altijd en is rasafhankelijk. Naast een stabiele temperatuur is ook de terugkoelsnelheid van belang. Terugkoelen met meer dan 1 graad per week resulteert in een hoger suikergehalte (op termijn)
  • Zorg voor een stabiele temperatuur van de partij door goede isolatie van de bewaring en de juiste instellingen van de bewaarcomputer; Schommelingen in het temperatuurverloop van de partij resulteren in kieming en in versuikering.
  • Let op het CO2-gehalte in de bewaarschuur; Ventileer minimaal twee keer per dag met externe lucht en voer regelmatig metingen uit ter controle.
  • Meet bewaarverliezen en constateer de verschillen; Met als doel om steeds beter te bewaren.

Voor vragen, neem contact op met uw buitendienstmedewerker