De pootaardappelen eenmaal afgeroepen, moet het transport nog aan twee belangrijke voorwaarde voldoen. De eisen die gesteld zijn in het PCC Hygiëneprotocol, waar Aviko Potato zich aan heeft geconformeerd. En een goede (tijdelijke) bewaring op het erf van de teler.

Met het Hygiëneprotocol benadrukt Aviko Potato dat ze de kwaliteit van het pootgoed primair en consumptieaardappelen secundair zo goed mogelijk wil waarborgen. Telers kunnen ervan uitgaan dat het pootgoed van gecertificeerde bedrijven afkomstig is.

Keurmeester en transport

Bij het afroepen van de aardappelen begint dit al bij de pootgoedteler of het opslagbedrijf. Daar controleert een keurmeester van de NAK de lading. Het transport dient daarbij schoon te gebeuren. Vrachtwagens moeten door een NAO erkende wasstraat (te vinden op www.nao.nl) zijn gereinigd. Stel dat telers zelf transport regelen, dienen zij daar ook voor te zorgen. Een tie-rip met code verzegelt als bewijs de laadruimte. Overigens geldt goede reiniging ook voor zelfgeleverde kisten en transport met eigen kippers. Deze dienen schoongespoten te zijn. Bij onvolledig reiniging kan het zijn dat er niet geladen gaat worden of er volgt bij de pootgoedteler of het opslagbedrijf een negatieve aantekening in de boekhouding.

Bewaring op het erf

Eenmaal op het erf van de boer geldt ook het dringende advies van goede bewaring. De kwaliteit van de aardappelen is gebaat bij de juiste opslag. Aviko Potato adviseert nieuwe big bags of gereinigde en ontsmette kisten. Ook mag het pootgoed op een schone (absoluut vrij van residuen kiemremmingsmiddelen) inpandige ondergrond – met ventilatie - verspreid worden, zodat het goed voor eventueel langere tijd bewaard kan worden. Laat de lading vooral niet te lang in een gesloten ruimte (zoals een kipper) zonder ventilatie zitten, in verband met kwaliteitsproblemen.