Met een vernieuwde website en een opgefrist logo wil Aviko Potato zich nog nadrukkelijker manifesteren als transparante en authentieke aardappelinkooporganisatie. Directeur Dick Zelhorst over het unieke karakter van een groeiende organisatie.

Meer interactie en openheid

,,Op onze site zie je dat we onze telers op een persoonlijke manier in woord en beeld veel meer centraal stellen’’, vertelt Zelhorst. ,,Belangrijk, want onze telers staan aan de basis van ons succes, we hebben gezamenlijke belangen en we zijn ook nog eens letterlijk aan elkaar verwant. Met de nieuwe website willen we nog opener naar en met de telers communiceren. Overigens hoop ik ook dat we nog meer input van onze leveranciers krijgen, waarmee wij vervolgens weer aan de slag kunnen.’’

Grotere informatiebehoefte

,,We hebben al Extranet, maar willen ook op andere online manieren de band met onze telers versterken. We willen laten zien dat we, zo fair mogelijk, handelen in het belang van de organisatie én dat van de telers’’, motiveert Zelhorst. Hij ziet dat de informatiebehoefte van telers groter wordt. ,,Dat zegt ook veel over de dynamiek en professionaliteit van onze telers.’’

Vertrouwen is de basis

Interactie is mooi, maar vertrouwen is de basis van een gezonde samenwerking, vindt Zelhorst. Daarom is hij blij met de Aardappel Telers Commissie (ATC): ,,Als enige organisatie in Europa kennen we zo’n adviesplatform. Uniek! Daar maken we dus graag gebruik van bij onze beleidsbepaling. Natuurlijk, de belangen botsen wel eens, maar wij ervaren juist dat het opgebouwde onderlinge vertrouwen onze relatie versterkt.’’

Natuurlijke groei

Momenteel telt Aviko Potato ruim duizend telers in Nederland en Duitsland, België en Frankrijk. De organisatie staat er – als onderdeel van de agro-industriële coöperatie Royal Cosun goed voor. Groei en verdubbeling van de omzet is het doel. Dat moet haalbaar zijn, vindt Zelhorst: ,,Bij ons praten de telers mee via de ATC; deze ‘boeren-backup’ houdt ons voortdurend ‘met onze laarzen in de klei’. Dit praktisch realisme leidt ook nog eens tot prima prijzen in bijvoorbeeld onze pool.’’