AndreBroezeColumn ATC-voorzitter
André Broeze
november 2018

 

Andre Broeze kreeg direct na zijn aantreden als ATC-voorzitter een uitzonderlijk teeltseizoen voor z’n kiezen. Hij vindt dat alle partijen goed moeten nadenken hoe we de ervaringen van 2018 gaan gebruiken. Niet alleen bij de contractering maar ook in ieders bedrijfsvoering. De ATC kan daarbij zeker input van de telers gebruiken.

 

Teeltseizoen 2018 zal bij veel aardappeltelers nog lange tijd in het geheugen gegrift blijven. Toen ik in juni de voorzittershamer overnam van Jan van Kempen kon niemand vermoeden hoe uitzonderlijk warm en droog de zomer zou verlopen. We weten inmiddels allemaal wat de gevolgen zijn. Terwijl in het Noordwesten en Flevoland de opbrengsten vaak ‘nog niet tegenvielen’, weliswaar ten koste van veel beregeningsuren, spelen zich in het Oosten en Zuiden van ons land (inclusief delen van Zeeland) plaatselijk kleine drama’s af. We mogen ook niet vergeten dat sommige bedrijven de klappen van de heftige neerslag in 2016 nog maar amper verwerkt hadden.

Veel ervaring niet bruikbaar

Ook voor mijn werk als voorzitter van de ATC had de extreme zomer uiteraard gevolgen. Veel informatie en ervaring uit het verleden was niet bruikbaar in het scenario van seizoen 2018. Er is weliswaar geen verkoopjaar hetzelfde maar we moesten dit jaar wel heel alert zijn op wat we wel en niet konden doen voor de verschillende pools. Er was immers veel onzekerheid over te verhandelen volumes. Veel meer dan in andere jaren hebben we als ATC overleg gevoerd over de te volgen strategie. Op zulke momenten is het mooi meegenomen dat je al een poosje meeloopt in de ATC. En met hulpmiddelen als Whatsapp kunnen we gelukkig snel schakelen.

Aanpassen contracten en bedrijfsvoering

Op dit moment lopen de gesprekken met Aviko Potato over de contractering voor 2019. Het teeltseizoen heeft veel stof opgeleverd voor discussie en wij hebben ook al  ideeën geopperd voor aanpassing van de contracten. Maar het moet volgens mij niet alleen gaan over de contracten en hoe te handelen als je door overmacht niet aan je verplichtingen kunt voldoen. Ik denk dat elke teler zich moet afvragen wat hij zelf kan doen om zich te wapenen tegen situaties als in 2018. Kunt u overmacht-situaties misschien voor blijven of er voor zorgen dat zulke situaties minder ernstige gevolgen hebben? Kunt u wellicht iets doen om stabielere aardappelopbrengsten te genereren? Bijvoorbeeld via rassenkeuze, teelttechniek of perceelskeuze? En rekent u wel altijd met realistische hectare-opbrengsten als u contracten aangaat? Misschien is een andere contractvorm het proberen waard? En bent u misschien niet te afhankelijk geworden van de aardappelteelt? Bij al deze overwegingen wil de ATC graag uw input gebruiken. Wat zijn uw ideeën over contractvormen of het aanpassen van uw bedrijfsvoering? Wij houden ons aanbevolen voor al uw suggesties! U vindt onze telefoonnummers en mailadressen op de website van Aviko Potato.