Veiligheid boven alles!

Zowel de telers áls Aviko Potato willen de kwaliteit van de aardappelen gedurende het seizoen goed volgen. Daarom nemen de medewerkers van de kwaliteitsdienst met regelmaat monsters van alle opgeslagen partijen. Daarbij nemen de medewerkers geen risico's als het gaat om persoonlijke veiligheid.

Lees meer

De Kubbe verhoogt servicegraad voortdurend

Op- en overslagbedrijf De Kubbe in Biddinghuizen is voor Aviko Potato een belangrijke partner voor het bewaren, snijden, wassen, ontsmetten en afleveren van pootgoed. Jaarlijks verwerkt De Kubbe 25.000 ton aardappelen. Het voordeel van de samenwerking met Aviko Potato is dat grotere partijen pootgoed kunnen worden ingekocht, de kwaliteit goed gevolgd kan worden en de behandeling en levering van pootgoed heel flexibel is.

Lees meer

Hoog CO2-gehalte beïnvloedt bakkleur

Aardappelen zijn een levend product en ademen CO2 uit. Te veel CO2 in de bewaarplaats gaat ten koste van de bakkleur. Daarom heeft Aviko Potato geïnvesteerd in een CO2-meter. Doe er uw voordeel mee en vraag uw buitendienstmedewerker om bij u een meting uit te voeren.

Lees meer

Verdere groei Aviko in China door succesvolle samenwerking met lokale overheid

Aviko wil haar productiecapaciteit in China vergroten. Daartoe heeft ze deze week een intentieverklaring getekend met haar joint venturepartner, de lokale Chinese overheid van Minle County in de provincie Gansu. De huidige Aviko fabriek in Zhangye loopt tegen haar capaciteitsgrenzen aan.

Lees meer

In overleg is bijna alles mogelijk

,,Een goede samenwerking'', zo vat akkerbouwer en varkenshouder Jos Derks zijn relatie met Aviko Potato samen. Met name de planning bij aflevering, de openheid bij de tarrering en de oplossingsgerichtheid van Aviko Potato spreken hem aan.

Lees meer

Vruchtbare wisselwerking droogindustrie teelt

Aviko Potato contracteert aardappelen voor de droogindustrie in meerdere gebieden in Nederland. Dit levert een vruchtbare wisselwerking op tussen de aardappeltelers en de twee Aviko Rixona-fabrieken die de aardappelen tot vlokken en granulaat verwerken.

Lees meer

Aardappelmarkt: Rusland vervult sleutelrol

Nu de tafelaardappeloogst in Nederland zo goed als binnen is, kan de balans opgemaakt worden. Gemiddeld is de oogst relatief redelijk, niet hoog maar zeker ook niet laag. Een beknopte samenvatting van de exportmarkt voor tafelaardappelen tot zo ver. De tafelaardappelmarkt heeft direct verband met de markt voor fritesaardappelen.

Lees meer

Boeiende bewaaravond frist kennis op

Meer dan 200 aardappeltelers bezochten de eerste twee bewaaravonden van Aviko Potato. Komende week (18 november) staat in Venray de derde en laatste avond op de agenda.

Lees meer

Alle hens aan dek voor verzopen partijen

Even bijpraten met...

Buitendienstmedewerker Jan-Willem de Weert over het Zuidwesten van Nederland.

Lees meer

Wat zijn oorzaken van gewichtsverlies tijdens bewaring?

Subcategorieën

4 juli: ATC jaarvergadering, Dronten