Wordt u Aviko ketenteler?

Directeur Dick Zelhorst heeft 1 juli jl. tijdens de landelijke aardappeltelersvergadering in Dronten de term "Aviko ketenteler" geïntroduceerd. De Aviko ketenteler is het antwoord van Aviko op de veranderende aardappelmarkt, de groeiende mondiale afzetmarkt van aardappelproducten, de sterk fluctuerende aardappelprijzen en de toenemende vraag naar aardappelen van de industrie.

Lees meer

Bekijk hier de proefrooicijfers

Hoger bewaarrendement realiseren?

Tijdens de bewaring gaat een deel van het rendement van aardappelen verloren. Dat komt met name door vochtverlies. Niet alle verliezen zijn te vermijden, maar Aviko Potato ondersteunt haar telers graag om de onnodige verliezen tot een minimum te beperken.

Lees meer

Prima uitgangssituatie voor een mooie oogst

Even bijpraten met buitendienstmedewerker Edwin Schrotenboer over de eerste proefrooiingen.

Lees meer

ATC-vergadering in tekst en beeld

Op dinsdag 1 juli vond de jaarlijkse ATC-vergadering van Aviko Potato plaats. Circa 400 telers waren aanwezig in theater De Meerpaal in Dronten.

Lees meer

André Broeze maakt ATC weer compleet

Met de benoeming van André Broeze als opvolger van Sjaak Wijtvliet, is de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato weer voltallig. De benoeming vond plaats tijdens en door de landelijke ATC-vergadering van 1 juli.

Lees meer

Poolprijs Aviko Potato komt uit op € 154,05

Nog nooit week een verwachting van de aardappelmarkt zover van de realiteit af als afgelopen seizoen. Waar iedereen in de zomer van 2013 anticipeerde op schaarste en hoge prijzen, tendeerde de markt vanaf november naar lager om in het voorjaar van 2014 op een desastreus laag niveau te eindigen. Uiteindelijk realiseerde de Aardappel Telers Commissie van Aviko Potato een poolprijs van € 154,05 per 1.000 kg voor aardappelen geleverd in de pool met voorverkoop.

Lees meer

Niet alle gewasverkleuring duidt op stikstof

Op een aantal aardappelpercelen kleurt het gewas wat licht. Dat kan duiden op een tekort aan stikstof. Zeker op percelen waar scherp bemest is en veel neerslag is gevallen. Door uitspoeling komt een stikstofgebrek dan snel aan het licht. Als de lichte kleur van het gewas daadwerkelijk door een tekort aan stikstof komt, geldt het advies om bij te bemesten. Echter, er kunnen ook andere oorzaken zijn. Structuurschade bijvoorbeeld. Of tekorten van andere mineralen. Daarom is het raadzaam om bij twijfel, de bodem en/of bladstelen eerst te bemonsteren.

Lees meer

Voedselveiligheid in teelt & bewaring

Iedere teler die aardappelen levert aan Aviko Potato dient zijn aardappelen voedselveilig te telen en te bewaren. Het bewijs daarvoor wordt verkregen via certificering. Voor in Nederland geteelde aardappelen zijn daarvoor de certificaten VVA(K) en GlobalGAP geaccepteerd. Waarom is certificering eigenlijk nodig?

Lees meer

Kwaliteitsdienst als ‘kwaliteitssturing'

De Kwaliteitsdienst Dronten van Aviko Potato analyseert dagelijks tot 150 aardappelmonsters. Jorrit Leensen, hoofd van de Kwaliteitsdienst, geeft een kijkje in zijn afdeling.

Lees meer

Subcategorieën

4 juli: ATC jaarvergadering, Dronten