Hoe groot zijn de verschillen in aardappelopbrengsten tussen percelen? En welke factoren kunnen die opbrengstverschillen verklaren? Een vierjarig onderzoeksproject van Wageningen Universiteit richt zich op deze twee vragen. Aviko Potato en andere bedrijven uit de aardappelketen participeren in dit project. Telers kunnen bijdragen via een enquête.

De onderzoekers van dit project vinden het belangrijk om aardappeltelers bij dit project te betrekken, zodat het onderzoek een stevige basis krijgt in de praktijk. Zo zijn zij bijvoorbeeld benieuwd naar uw eigen ervaringen met opbrengstvariaties op uw percelen en de mogelijke verklaringen. De onderzoekers hebben een korte enquête opgesteld met vragen over opbrengstvariaties. Aviko Potato en de onderzoekers stellen het op prijs wanneer u deze enquête wilt invullen? Dit duurt maximaal 10 minuten.

Als dank voor het invullen van de enquête krijgt u een jaar gratis toegang tot het E-pieper dashboard dat eind maart beschikbaar komt op de nieuwe versie van Akkerweb. Het E-pieper dashboard is een digitale tool die u tijdens het teeltseizoen informatie geeft over uw aardappelteelt.

Als vervolg op deze enquête zal er een verdiepend onderzoek plaatsvinden naar factoren die de opbrengst van aardappelen kunnen beperken. Bij dit vervolgonderzoek willen de onderzoekers inzoomen op specifieke percelen om nog beter te begrijpen waarom in sommige percelen de opbrengst achterblijft en in andere percelen de opbrengst juist heel hoog is. Ook willen de onderzoekers in 2021, net als in 2020, een aantal praktijkpercelen tijdens het groeiseizoen volgen om gedetailleerde metingen te kunnen doen. Ook hiervoor worden telers gezocht.

De onderzoekers zullen u bij dit vervolgonderzoek niet allen om input vragen maar willen hun analyses over uw aardappelteelt ook aan u terugkoppelen zodat beide partijen nieuwe inzichten op kunnen doen. Op dit moment vindt nog een uitgebreide analyse plaats van de praktijkpercelen van oogst 2020. De resultaten zullen, zodra deze bekend zijn, met de Avikotelers worden gedeeld.