Een klacht over pootgoed? Het komt voor, maar niemand zit daarop te wachten. Om de oorzaak en achtergrond van klachten in beeld te krijgen, is het ketenproject pootgoed gestart. Hierin werken afnemers zoals Aviko, pootgoedhandelshuizen, de NAK en de BO akkerbouw samen.

 Het gezamenlijke doel is om pootgoedklachten zo veel als mogelijk te voorkomen. Heel geleidelijk maakt de sector stappen in het verder begrijpen van de pootgoedklachten en het vinden van wegen om ze te voorkomen.

50% zit aan consumptiekant

Ook voor telers en verwerkers is er werk aan de winkel. Ongeveer de helft van de klachten is namelijk aan de consumptiekant van de keten te wijten. Hierop komen wij de komende periode zeker bij u terug zodat u komend voorjaar de kans op opkomstklachten kan verminderen. Binnenkort zal er ook communicatie vanuit het ketenproject plaatsvinden.

Leuk filmpje

Allereerst is er een animatie gemaakt waarin het project op eenvoudige maar heel duidelijke wijze wordt uitgelegd. Deze animatie is vanaf 18 december 2020 op de website van Aviko Potato te vinden. In januari volgt een artikel met tussentijdse resultaten in het magazine Aardappelwereld.