Aviko is een van de initiatiefnemers van het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit. Binnen dit project zoeken diverse ketenpartijen sinds 2017 naar mogelijkheden om kwaliteitsproblemen bij pootgoed vroegtijdig op te sporen.

DAM 8951 pootgoed controleHet project richtte zich de afgelopen drie jaar op de ontwikkeling van een vitaliteitstoets én op oorzaken van opkomstproblemen in de totale keten.

De conclusie tot nu toe is dat opkomstproblemen ontstaan door enerzijds te slechte uitgangskwaliteit van het pootgoed en anderzijds door de handelingen in de keten. Beide factoren hebben ongeveer evenveel invloed. De oplossing voor de opkomstproblematiek ligt daarmee zowel bij pootgoedtelers als bij consumptietelers! Een stresstest kan helpen om voldoende uitgangskwaliteit te garanderen.

Drie jaar verlengen

Het project wordt met drie jaar verlengd waarbij een aantal nieuwe partners instappen. De komende periode wordt de stresstest praktijkrijp gemaakt en moet er nog meer duidelijkheid komen de grootste oorzaken van opkomstproblemen in de keten. Met de uitkomsten hiervan kunnen telers hun eigen bedrijfsvoering verder optimaliseren.

Lees de nieuwsbrief van het ketenproject