Om invulling te kunnen geven aan de toenemende vraag naar aardappelproducten en granulaten, wil Aviko Potato haar areaal in Noordoost Nederland nog verder uitbreiden. “We streven de komende jaren naar meer Hoge Droge Stof aardappelen (HDS) in onze aanvoer”, aldus manager inkoop Willem van Tilburg.

Transport aardappelenDaarbij ligt de nadruk op Noordoost Nederland. Daarnaast heeft Aviko Potato nog ruimte voor de teelt van enkele frites-rassen voor de verwerking tot puree.

Tijdens de landbouwbeurs Agro Techniek Assen van 10 tot en met 12 december, zal Aviko Potato aanwezig zijn om aardappeltelers te informeren over de mogelijkheden. Volgens buitendienstmedewerkers Martin Tillema, Geert-Jan Smegen en Leon Tiggeloven zijn die mogelijkheden voor de aardappeltelers absoluut interessant in vergelijking met de teelt van andere gewassen.

Telen voor Aviko Potato betekent meer keuzevrijheid. Bijvoorbeeld op het gebied van rassen en levermoment. In goed overleg zijn daar vooraf afspraken over te maken die de teler het beste uitkomen. Zo kan door aardappelen langer te bewaren een hoger financieel rendement voor de teler behaald worden. Daarnaast is het bij calamiteiten altijd mogelijk om er van af te wijken en samen naar een betere oplossing te zoeken.

Maar ook qua rendement is de teelt van de hoge droge stof rassen voor de teler interessant. Bovendien hanteert Aviko Potato een goede bewaarvergoeding. Telers stellen een snelle afwikkeling en volledige uitbetaling kort na levering op prijs. Het verbetert hun liquiditeitspositie in het seizoen. Daarnaast hebben telers alle vrijheid van telen en kunnen ze jaarlijks eenvoudig het areaal uitbreiden of inkrimpen.