Erik Reijnierse maakt sinds kort deel uit van het agronomie-team van Aviko Potato. Hij volgt Wiert Wiertsema op die sinds kort de nieuwe functie van commercieel coördinator pootgoed vervult.

P1120210Erik is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder, studeerde plantenveredeling en gewasbescherming aan de WUR en werkte eerder voor KWS Potato en Van Iperen.

Optimaliseren grondstoffenstroom

De afdeling agronomie houdt zich, op z’n kortst geformuleerd, bezig met optimalisering van de grondstoffenstroom. De agronomen kijken daarbij in principe naar alle stadia tot aan de poort van de fabriek. Maar ook signalen vanuit de fabriek of de markt kunnen een rol spelen bij hun werk. Reijnierse geeft een paar voorbeelden. “Rasontwikkeling is een belangrijk aandachtsgebied van agronomie. Bijvoorbeeld om hogere opbrengsten te halen of omdat je op zoek bent naar specifieke kenmerken. Maar ook bewaartechniek heeft onze aandacht. Op dit moment speelt natuurlijk het wegvallen van CIPC. We gaan telers informeren over de alternatieven.

Onderzoek en voorlichting

Reijnierse zal naast rassenonderzoek betrokken worden bij een aantal specifieke thema’s. Hij begeleidt bijvoorbeeld het onderzoek naar bewaarregimes voor Innovator van stagiair Ruben de Visser. Hierover leest u meer in een ander bericht in deze nieuwsbrief. Ook levert Erik een bijdrage aan de voorlichtingsavonden over alternatieven voor CIPC die in december worden georganiseerd. Reijnierse wil bij Aviko Potato graag bijdragen aan het optimaliseren en verduurzamen van de aardappelteelt. Hij ziet zijn nieuwe baan helemaal zitten. “Ik ben een beetje aardappelgek”, lacht Erik. “Dus ik kan mijn ei hier wel kwijt!”