Aviko vindt steeds vaker productvreemde stoffen tussen de aardappelen. Glas, golfballen, metaal, steen en plastic zorgen niet alleen voor schade aan machines maar bedreigen ook de voedselveiligheid. Aviko Potato doet een beroep op de telers om bij te dragen aan een schone productstroom.

vervuiling 1“Het is helaas een trend dat we steeds vaker productvreemde stoffen aantreffen tussen de aardappelen”. Aan het woord is Jan Wijkhuijs, manager Logistiek bij Aviko Potato. Naast de groeiende hoeveelheid vervuiling ziet hij ook een verschuiving binnen de aangetroffen materialen. “Traditioneel ging het vooral om grond, gewasresten en stenen maar we zien dat langzaam verschuiven. Er zit steeds vaker glas in de productstroom en ook oud ijzer en plastic nemen toe. Er komen ook opvallend veel golfballen mee, ook van percelen die niet naast een golfbaan liggen.” Golfballen hebben een vergelijkbaar soortelijk gewicht als aardappelen en blijven dus drijven. Ze komen daardoor ver in het proces, soms tot voorbij de messen (zie foto). “Dat moet je niet willen”, aldus Wijkhuijs. “We zijn bezig met voedsel en dat mag geen risico voor de gezondheid opleveren. Alle partijen in de schakel hebben daarin een verantwoordelijkheid, dus ook de telers.”

Kwaliteit eindproduct

vervuiling 2Simone Nelissen is manager Quality Assurance bij Aviko en in die functie verantwoordelijk voor de controle op de kwaliteit van het eindproduct. Nelissen onderschrijft de oproep van Wijkhuijs. “Wij willen klachten van afnemers en consumenten over onze producten tot een minimum beperken. En dus moeten we er alles aan doen om verontreiniging van de grondstofstroom te voorkomen.”

Aviko doet zelf veel inspanningen om de productstroom te ontdoen van verontreinigingen. In de fabriek in Steenderen passeert de aardappelstroom eerst twee zeven, een groffe en een fijne, en daarna gaan de knollen door de wasstraat waar grond, stenen en metalen bezinken. Ook passeren de aardappelen een borstelinstallatie. Verderop in het proces vindt ook nog infrarood-detectie plaats. “Elke stap geeft 98, 99% reiniging maar 100 is nog niet haalbaar”, zegt Wijkhuis. Hij vertelt ook dat in een productielocatie in Duitsland wordt geëxperimenteerd met beeldherkenningscamera’s. “Maar het duurt nog wel even voordat die techniek het probleem overal gaat oplossen.”

Verantwoordelijkheid teler

vervuiling 4 bewWijkhuijs is van mening dat er aan de voorkant nog de nodige winst is te halen. “Met de schaalvergroting in de akkerbouw zien we dat de aandacht voor schoning van het product afneemt. Daar is geen menskracht meer voor. Toch hebben de telers hier een verantwoordelijkheid. Het is te makkelijk om te zeggen dat men er niets aan kan doen. De meeste telers zien hun aardappelen twee keer voorbij komen. Wij vragen ze om die momenten te benutten om verontreinigingen te verwijderen. Een paar handen aan de band maakt al een flink verschil. En met een goede afstelling van de reinigingsunit op de stortbak kun je ook al veel bereiken.”