Het afscheid van Jan van Kempen in De Meerpaal in Dronten eindigde zoals het hoort in een theater. Telers en personeelsleden bedankten hem met een staande ovatie voor zijn werk voor de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato. Met zijn vertrek verliest de ATC een markant boegbeeld en een toegewijd strijder voor het boerenbelang.

Vergadering Aviko 7887 FotostudioWierdBij al zijn inspanningen voor het belang van de Aviko telers stond Jan van Kempen trouwens vaker naast dan tegenover de inkooporganisatie van Aviko. “We kunnen niet zonder elkaar”, was en is Jan’s overtuiging. “De industrie en de telers hebben elkaar nodig.” Dat Jan daarbij het belang van de telers niet uit het oog verloor, blijkt wel uit de prestaties van de aardappelpools die hij met de ATC beheerde.

Met de Innovator-pool voerde Aviko Potato al 2 keer de 5-jaars gemiddelde ranglijst aan. En bij de Agria was Aviko Potato 1 vijfjaars periode eerste en 1 periode tweede. Mooie cijfers uit zijn 10-jarige periode als ATC-voorzitter. Inkoopdirecteur Dick Zelhorst wist te melden dat Jan de meeste aardappeltermijnmarkt transacties via de aardappelmakelaars zelf uitvoerde.

Vertrouwen

In de dankwoorden van Derck Hulshoff (vice-voorzitter ATC) en Dick Zelhorst zaten een aantal treffende overeenkomsten. Jan trekt z’n eigen plan ….. of was hij nou toch eigenwijs? Hij luistert goed en heeft een eigen, vaak afwijkende mening. “Soms was je net Don Quichot”, aldus Zelhorst. Punten waarover ze bijvoorbeeld van mening verschilden waren de pootgoedinkoop (“Dat kunnen de boeren prima zelf.”) en het rassenpakket (Jan is voorstander van meer kleine smaakrasjes voor niches, bijvoorbeeld Miranda).

Dat er ondanks de vaak verhitte discussies vrijwel nooit sprake was van ruzie is volgens Zelhorst (en ook volgens Jan zelf) te danken aan het vertrouwen en respect dat de twee voor elkaar hebben. Ook Jan’s gave om mensen te verbinden werd door zowel Hulshoff als Zelhorst genoemd evenals zijn koersvastheid en rustige karakter. En niet te vergeten zijn toewijding. “Jan noemde de ATC zijn levenswerk. Hij had daar soms meer aandacht voor dan voor z’n eigen bedrijf.”

Naast mooie poolresultaten heeft Jan van Kempen nog een paar andere belangrijke resultaten geboekt tijdens zijn 19-jarige lidmaatschap van de ATC. Zo is de transparantie en vertrouwen tussen teler en  Aviko Potato vergroot en evolueerde de poolcommissie tot de Aardappel Telers Commissie van nu met een veel breder takenpakket. Onder Jan’s voorzitterschap zijn de contractvoorwaarden en het kwaliteitsysteem van Aviko Potato verbeterd en ook in de onderhandelingen met de pootgoedhandelshuizen stond hij zijn mannetje.

Sinterklaas

In zijn slotwoord toonde Jan zich strijdbaar als altijd. Hij riep de aanwezige telers op om toch vooral een deel van de aardappelen vrij te verhandelen of actief te worden op de termijnmarkt. “Dat is nodig voor een goed functionerende pool.” Richting Cosun benadrukte hij het belang van een snelle beslissing over de nieuwe frietfabriek in Zuidwest België. En Aviko moet volgens Jan open staan voor een discussie over de risicoverdeling tussen teler en frietproducent.

Voor hemzelf heeft de ATC-periode veel voldoening gebracht en veel nuttige contacten. “En een beetje wijsheid”,  aldus Jan. En dat hij veel voor de telers heeft bereikt, bleek ook wel toen hij Dick Zelhorst (die volgens Jan een geweldige inkoopdirecteur is) een mijter overhandigde. “Je zei vaak dat je je net Sinterklaas voelde”, legde hij uit. Als laatste cadeau overhandigde Zelhorst een reischeque die symboliseerde dat Jan samen met zijn vrouw de ATC-studiereis naar Zuid-Amerika kan meemaken.