De Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato heeft voor oogst 2017 een poolprijs gerealiseerd van € 65,71 per ton in week 45 tot € 94,31 per ton in week 28.

Vergadering Aviko 7780 FotostudioWierdDeze prijzen gelden voor het ras Innovator in de pool met  voorverkoop en zijn exclusief de kwaliteitspremie van € 2,06 per ton. Gelet op het zeer moeizame marktverloop op een stabiel laag niveau, is dat een redelijk goed resultaat.

Het zachte voorjaarsweer zorgde in het voorjaar van 2017 voor een nagenoeg probleemloze start van de aardappelteelt. Opvallend was de sterke areaalgroei in de belangrijke Europese teeltgebieden van rond de 5,5%. België groeide naar bijna 95.000 hectare terwijl het areaal aardappelen in Noord Frankrijk - in navolging van het jaar ervoor - ook weer steeg. In Nederland was sprake van een areaalgroei van 3%.

Flauwe markt

De forse groei in areaal gaf vanaf het begin van het voorjaar al druk op de markt. De aanhoudende droogte in het late voorjaar had een korte opleving tot gevolg. De Aardappeltermijnmarkt noteerde in week 25 op een niveau tot € 200 per ton. De neerslag in de zomer zorgde echter voor een forse daling in de richting van de € 50 tot € 60 per ton. De markt wist zich vanaf dat moment niet meer te herstellen. Op basis van de areaaluitbreiding en de goede oogstverwachting was ook het vertrouwen helemaal verdwenen dat de markt nog ten goede zou keren.

Ongekend hoge opbrengst

Het groeiseizoen eindigde met veel neerslag. De aardappelen groeiden extreem grof en hadden gemiddeld genomen een iets lager onderwatergewicht (OWG). Dat leidde uiteindelijk tot een gemiddelde opbrengst van 57,3 ton netto per hectare. Dat is bij de telers van Aviko Potato bijna 11 ton per hectare meer dan het jaar ervoor. Voor Aviko Potato betekende dit een extra aanbod ten opzichte van vorig jaar van te verwerken aardappelen van 110.000 ton. Om deze hoeveelheid vroegtijdig af te romen, werd tot drie keer een forse voorraad fritesaardappelen afgezet naar de  vlokken-, granulaat- en zetmeelindustrie.

Te lage prijs, redelijk goed resultaat

Door het redelijk stabiele prijsniveau gedurende het seizoen, was het voor de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato lastig om te profiteren van oplevingen in de markt. De pool zonder voorverkoop realiseerde desondanks een prijs van € 55,02 voor Fontane in week 13. Dat is ongeveer 20% hoger dan de gemiddelde beursnotering categorie 1 van PotatoNL. Voor het ras Agria wordt € 5,- per ton meer betaald en voor het ras Innovator € 7,50 per ton (exclusief kwaliteitspremie).

De pool mét voorverkoop profiteerde nog van de opleving op de aardappeltermijnmarkt in de periode mei-juni. Mede daardoor is de gerealiseerde poolprijs voor de Innovator voor levering in week 28 € 94,31 (exclusief kwaliteitspremie).

Overzicht poolprijzen afzetseizoen 2017-2018

Pool met voorverkoop

Rassen

Week 45

Week 13

Week 28

Innovator 

€ 65,71

€ 75,59

€ 94,31

Agria, Victoria,

Lady Anna, Markies, Leonardo

€ 63,21

€ 73,09

€ 91,81

Fontane, Challenger, Bintje

€ 58,21

€ 68,09

€ 86,81

Pool zonder voorverkoop

Rassen

Week 45

Week 13

Week 28

Innovator 

€ 54,43

€ 62,52

€ 77,84

Agria, Victoria,

Lady Anna, Markies, Leonardo

€ 51,93

€ 60,02

€ 75,34

Fontane, Challenger, Bintje

€ 46,93

€ 55,02

€ 70,34

Genoemde prijzen zijn exclusief € 2,06 kwaliteitstoeslag,  exclusief de kosten voor de pool van € 0,30 per ton en exclusief BTW. De gemiddelde Potato NL notering kwam uit op € 45,- per ton.

De gemiddelde beursnotering Belgapom bedroeg € 42,- voor Fontana en € 19 per ton voor Bintje. De cash settlement op de termijnmarkt werd vastgesteld op € 44,- per ton.

Aviko zet in op groei

De mondiale consumptie van frites vertoont al jaren een stijgende lijn. Aviko heeft de keuze gemaakt om mee te willen groeien. De inzet is om de capaciteit de komende jaren verder uit te breiden en samen met de telers toe te werken naar meer rendement voor zowel de teler als Aviko. Dat zal vooral gebaseerd zijn op een kwaliteitsimpuls van de grondstof. Dit jaar introduceerde Aviko Potato daarom nieuwe bonus-malus contracten waarbij de bonus voor kwaliteit kan oplopen tot € 30 per ton en de malus niet groter kan zijn dan € 15,- per ton.