Aviko Potato gaat strikter toezien op het tijdig aanleveren van de locatiegegevens van aardappelpercelen. Die informatie wordt onder andere gebruikt voor een betere herleidbaarheid van percelen in het kader van voedselveiligheid. Percelen kunnen worden ingetekend via ExtraNET en de akkerbouwmanagement-systemen.

Bij voedselveiligheidsvraagstukken is de herleidbaarheid van een product cruciaal. Dat is de belangrijkste reden waarom Aviko Potato met ingang van dit seizoen strikter gaat toezien op het aanleveren van informatie over de perceelslocatie. Agronoom Matthijs Meijer licht toe: “We willen de situatie bereiken dat we tarreer- en kwaliteitgegevens van de acceptatiekeuring kunnen herleiden tot op perceelsniveau. Maar de perceelslocatie gegevens zijn ook belangrijk voor de monstername-app van de buitendienst. Ze kunnen daarmee OWG-monsters of bakmonsters heel makkelijk koppelen aan percelen. En als buitendienstmedewerkers elkaar vervangen tijdens vakanties is het ook belangrijk dat percelen makkelijk te vinden zijn.”

Percelen in mei intekenen

Het aanleveren van perceelslocatie gegevens staat al jaren in de contractvoorwaarden maar Aviko Potato zal er met ingang van dit seizoen strikter op toezien. Daarmee volgt Aviko Potato ook andere afnemers zoals Suiker Unie en Avebe. “We zien het liefst dat telers de percelen in de maand mei intekenen, dan zijn de gegevens op tijd beschikbaar”, stelt Meijer. “We gaan de telers er ook aan herinneren als de gegevens niet op tijd binnen zijn.”

Instructiefilmpje op YouTube

Intekenen van percelen kan via het ExtraNET van Aviko Potato. Telers die daar nog geen ervaring mee hebben, kunnen instructiefilmpjes raadplegen. “Die stonden al op het ExtraNET maar we zetten ze nu ook op YouTube”, vertelt Meijer. Het is ook mogelijk om de perceelslocaties door te geven via de managementsoftware van Agrovision of Crop-R. “Dat is een kwestie van intekenen en versturen”. [voor telers die gebruik maken van de (“oude”) Crop of Comwaes moet het perceel in die applicatie worden aangemaakt en vervolgens op Cropvision worden ingetekend en verstuurd.]

Ontwikkelingen

In een later stadium kunnen de perceelslocatie gegevens ook worden gebruikt voor analyses, teeltadviezen en teeltvergelijking. Daarover worden op dit moment samen met de ATC ideeën ontwikkeld bij Aviko Potato.