De uitlevering van het pootgoed verliep dit voorjaar vlot en soepel. Alle genomen maatregelen wierpen hun vruchten af en ook het late voorjaar hielp een handje. Aviko Potato is tevreden.

Aviko pootgoed uitlpeveren“We liepen in februari al zo’n 25% voor op vorig jaar met de uitlevering van het pootgoed”, vertelt Willem van Tilburg, hoofd Inkoop bij Aviko Potato. “Vooral met de orders die in de regio zijn afgewikkeld hadden we een flinke voorsprong.” Maar ook op de Kubbe verliepen de transacties in relatieve rust. Vooral bij de snijmachines was dat merkbaar. “Vorig jaar hebben de snijmachines tweeëneenhalve week continu, dus 24 uur per dag, gedraaid. Dit voorjaar was dat maar 3 dagen nodig.” De capaciteit van De Kubbe hoeft volgens Van Tilburg sowieso geen bottleneck te zijn. “Zelfs op een rustige dag verladen ze daar 800 ton pootgoed of meer.”

Afroeptempo bijna niet bij te houden

De voorsprong in het uitleverschema hield stand tot eind maart. “Het ging af en toe zo hard dat de sorteerders het afroeptempo amper konden bijhouden”, lacht van Tilburg. Hij vertelt dat Aviko Potato er ook op heeft toegezien dat een groter volume pootgoed ruim voor het afroepseizoen naar De Kubbe was getransporteerd.

Alle beetjes helpen

De soepele gang van zaken is volgens van Tilburg aan meerdere dingen te danken. “We hebben de pootgoedbestelling losgekoppeld van de gesprekken over contractering. Nadat we in november een brief aan de telers hadden gestuurd over de gewijzigde procedures en afspraken, is de buitendienst meteen bestellingen gaan opnemen. We hadden dus mooi op tijd het overzicht op de bestellingen. En veel telers hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een voorkeursweek op te geven voor de afroep. Er is natuurlijk wel wat in geschoven door het late voorjaar maar het was toch heel nuttig voor onze planning.” Ook de aangepaste bewaarstaffel heeft een steentje bijgedragen aan een vlottere afname van het pootgoed, weet van Tilburg. De bewaarvergoeding treedt nu in werking vanaf week 10, vroeger was dat 1 april. Alles bij elkaar is Van Tilburg tevreden over het verloop van de pootgoeduitlevering. “We hebben de betere spreiding bereikt die we wilden.”