De mooie opkomst liet zien dat de Velddag van Aviko Potato in Volkel in een behoefte heeft voorzien. Zowel in de schuur als bij de demovelden is veel nuttige informatie uitgewisseld. En ook voor de informele contacten was het een prima initiatief.

Met ruim 130 bezoekers durft Edwin Schrotenboer, buitendienstmedewerker en mede-organisator van de Velddag zonder schroom te spreken van een geslaagde dag. “Ze kwamen van heinde en ver, tot in de Achterhoek aan toe”, vertelt hij. Het hadden er trouwens nog wel meer kunnen zijn, maar veel telers waren nog bezig met de naweeën van de wateroverlast.

Verdeeld in twee groepen kregen de telers een onderhoudend programma voorgeschoteld. In de splinternieuwe schuur van gastheer Jos Derks vertelde Wieger Steert van AB Butter over de nieuwe AB Transport Group die in 2015 ontstond door het samengaan van AB Texel, Butter Group en A-ware Logistics. Naast een algemene schets van het bedrijf werd ingezoomd op het proces van rittenplanning en de bijbehorende communicatie tussen AB Transport Group, Aviko Potato, de fabriek, de teler en de chauffeur. Met 5 a 6000 ritten per week (niet alleen voor Aviko natuurlijk) mag dit gerust een belangrijk en complex proces genoemd worden.

Wiert Wiertsema, agronoom bij Aviko Potato, vertelde de telers hoe de gewenste eigenschappen van de verschillende aardappelproducten zich vertalen in kwaliteitseisen aan de grondstof. “Het is goed dat de telers weten waarom hun aardappelen aan die eisen moeten voldoen”, aldus Schrotenboer. “Het begrip kwaliteit gaat dan meer leven.” Wiertsema sprak onder andere over een onderzoek door Aviko Potato naar de factoren die het onderwatergewicht beïnvloeden. Het blijkt dat er niet alleen rasverschillen zijn maar ook sterke telerinvloeden. Het zijn vaak dezelfde telers die een hoog danwel laag onderwatergewicht scoren. Waarschijnlijk gaan daar verschillen in mestgebruik achter schuil. Er komt een aanvullend onderzoek.

Discussie in het veld

In het tweede deel van het groepsprogramma werden de telers langs de demovelden geleid. Verspreid over de rassen Fontane, Lady Amarilla, Hansa, Zorba en Miranda lagen daar allerlei variaties met plantafstanden, bemesting, rugopbouw en ethyleenbehandeling van het pootgoed. De effecten van de verschillende teeltmaatregelen worden pas in het najaar gepubliceerd maar er ontstonden ook al boeiende discussies in het veld. Zo viel op dat het Hansa pootgoed uit de ethyleenbewaring 30-40% meer knollen gaf. En bij het Fontane proefveld toonden veel telers zich voorstander van een nauwere pootafstand. Dat leidt niet alleen tot een fijnere maatsortering maar geeft meestal ook meer kilo’s en minder risico op kwaliteitsgebreken. Aviko kan knollen vanaf 40 mm goed verwerken.

Voor herhaling vatbaar

Na de lunch met soep, broodjes en friet kregen de bezoekers een demonstratie met een stortbak met stenenscheider en werd hen getoond hoe je zelf met eenvoudige materialen een onderwatergewicht bepaling kunt doen. Tussen de programmaonderdelen door was er voldoende gelegenheid voor een praatje met de aanwezige pootaardappelhandelshuizen en de bezichtiging van diverse (loonwerk) machines die op het erf stonden opgesteld. “Maar misschien nog wel het belangrijkst zijn de onderlinge contacten”, aldus Schrotenboer. “De telers vinden het leuk om eens bij een ander te kijken en om elkaar te treffen. Ze komen uit hetzelfde gebied en ze hebben dezelfde afnemer, dat schept een band. Jammer dat dit jaar ook de wateroverlast voor veel telers een gemeenschappelijke factor is. ”Alles overziend is de Velddag wat Schrotenboer betreft het herhalen zeker waard.