De Velddag van Aviko Potato op 1 juli a.s. vindt plaats op het akkerbouw- en loonbedrijf van Jos Derks in Volkel. De demovelden zijn daar begin april al aangelegd.Hieronder stellen we Jos en zijn bedrijf aan u voor. Het bedrijf van Jos Derks (52) in Volkel lijkt geknipt voor de eerste editie van de Velddag van Aviko Potato. Het ligt allereerst mooi centraal in het Zuidoostelijk Zandgebied.

Daarnaast heeft Jos dit jaar een deel van zijn aardappels bij de boerderij liggen en heeft hij net een nieuwe bewaarschuur annex werktuigenberging laten zetten. Dit gebouw van 100 bij 40 meter biedt begin juli voldoende plaats voor de ontvangst, catering en presentaties.

Sterke ontwikkeling

Het bedrijf van Jos Derks heeft de afgelopen decennia jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt. In 1993 nam hij samen met zijn vrouw Minet het bedrijf over van zijn ouders. “We zijn begonnen met 140 fokzeugen, 900 vleesvarkens en 8 ha. akkerbouw”, vertelt Jos. 23 jaar later zijn de varkens verdwenen en bedrijft de maatschap akkerbouw op 200 hectare zandgrond. Jos en Minet kregen twee zoons en 2 dochters. “Ik ben net drie weken geleden voor de eerste keer opa geworden”, vertelt hij trots.

Naast het akkerbouwbedrijf heeft Jos samen met zijn oudste zoon een loonbedrijf dat is gespecialiseerd in gewasbescherming. Met 4 zelfrijdende veldspuiten (allemaal met luchtondersteuning) bedient Jos niet alleen akkerbouwers in de regio maar ook groentetelers, aspergetelers en veehouders. Eén van de specialiteiten van het loonbedrijf is de gewasbescherming in hoge gewassen zoals volgroeide asperges en mais. Daarvoor heeft Derks Gewasbescherming een Italiaanse Bargam Horse veldspuit met een vrije hoogte van 2 meter en een maximale spuitboomhoogte van 5 meter.

Eigen pootgoed

Het akkerbouwbedrijf van Derks telt 100 hectare consumptieaardappelen, 6.5 ha pootgoed, 30 ha. suikerbieten, 15 ha. uien, 15 ha. cichorei en ruim 30 ha. mais. Het areaal consumptieaardappelen wordt beteeld met Miranda, Hansa en Fontane. Van dat laatste ras bewaart Jos jaarlijks zo’n 2000 ton in eigen opslag; de overige aardappels gaan afland naar de frietfabriek. Al Jos’ aardappels worden afgenomen door Aviko Potato. Op de 6.5 hectare pootgoed doet Jos aan ATR-vermeerdering. Dat lijkt wat weinig voor zijn areaal. “Die oppervlakte levert genoeg uitgangsmateriaal voor 100 ha. consumptie. Op deze lichte grond halen we hoge knolaantallen”, verklaart hij.

Interessant programma

Bezoekers van de Velddag kunnen op 1 juli een interessant programma verwachten. In 5 verschillende rassen liggen veldproeven rond meerdere thema’s. Ook zullen er lezingen en presentaties plaatsvinden, zijn er standjes van pootgoedhandelshuizen en staan de machines van Jos’ loonbedrijf uitgestald. De aanleg van de demovelden is voorspoedig verlopen. De aardappels zijn begin april gepoot en de paden zijn al ingezaaid. Behalve het beschikbaar stellen van 3 hectare aardappelland heeft Jos weinig werk aan de Velddag. “Wij hoeven er alleen voor zorgen dat het bedrijf er op 1 juli netjes bij ligt,” lacht Jos. “De rest is in handen van Aviko Potato.”