Op 1 juli 2016 vindt de eerste Velddag van Aviko Potato plaats in Volkel (N.Br.) Het belooft een gezellige en informatieve happening te worden waarmee Aviko Potato de binding met telers extra inhoud wil geven. In deze en volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op de akkers van Avikoteler Jos Derks in Volkel krijgen bezoekers van de Velddag op 1 juli een gevarieerd programma aangeboden. Verderop in deze nieuwsbrief stellen we Jos en zijn bedrijf aan u voor. Ook laat Chris van den Boogaart van de Zuidoostelijke buitendienst zijn licht schijnen op een aantal belangrijke thema’s voor de aardappelteelt in het gebied.

Rassen en bemesting

Eén van de belangrijkste thema’s op de demovelden van de Velddag is bemesting. In de rassen Hansa, Miranda, Zorba en Lady Amarilla liggen demo’s met variaties in stikstof- of kaligift en bemestingstrategien (wel / niet gedeelde gift). De effecten van verschillende pootafstanden worden getoond in Fontane en van Hansa is ook een object met pootgoed uit de ethyleenbewaring te zien.

Op de demovelden van Lady Amarilla en Miranda kunnen bezoekers zien of (en welke) verschillen het gewas laat zien bij planten en rugopbouw in 1 werkgang. Daar zijn de zogenoemde all-in-one plantcombinaties ingezet. In Miranda tenslotte zijn ook variaties in pootdiepte aangelegd.

Informatie op het erf

Behalve op de demovelden is er ook op het erf het nodige te beleven. In de bedrijfschuur zijn presentaties over (onder andere) een snijproef met Hansa en gewasmonitoring met de zogenoemde Weight Watcher. In een volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. Een aantal pootgoedhandelshuizen is aanwezig met een standje en er worden machines getoond van de loonwerktak van gastheer Derks. Last but not least vindt u op het erf ook de catering die de bezoekers zal voorzien van warme en koude dranken, broodjes en (natuurlijk) Aviko Frites.