Tijdens het avondprogramma van de ATC-jaarvergadering van Aviko Potato op 28 juni a.s. zijn de schijnwerpers gericht op onze Zuiderburen. De Belgen zijn met hun verwerkingscapaciteit Nederland inmiddels voorbij gestreefd. En hun areaal consumptieaardappelen stijgt dit jaar met dubbele cijfers. Wat is hun geheim? Wat betekent dit voor Nederland? Kunnen we er iets van leren?

Er staat ons na de bekendmaking van de prijzen en het warme buffet een bijzonder interessante avond te wachten. Ik nodig u dan ook van harte uit om de jaarvergadering van de ATC te bezoeken.De jaarvergadering is traditiegetrouw het moment waarop de Aardappel Telers Commissie (ATC) verantwoording aflegt over het verkoopbeleid en de gerealiseerde poolprijzen bekend maakt. Telers van Aviko Potato beschikken als enige in Nederland over een pool waar telers de dienst uitmaken. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar wij kunnen ons werk alleen goed doen als u ons imput geeft. Er is bijvoorbeeld bij sommige telers onvrede over de prijszetting van restantpartijen. De jaarvergadering is het uitgelezen moment om daarover met onsin discussie te gaan.

"Telers van Aviko Potato beschikken als enige in Nederland over een pool waar telers de dienst uitmaken. Daar moeten we zuinig op zijn."

Creativiteit bundelen

Ik geloof dat een keuze moet worden gemaakt voor de restantpartijen, of vrij houden of in de pool. Misschien heeft u ideeën hoe we de marktwerking kunnen stimuleren? Er worden de laatste jaren steeds meer aardappels vastgelegd via contracten. Dat betekent minder vrije aardappelen en dus ook minder profiteren als het aanbod een keer aan de krappe kant is. Terwijl daar nou net de plusjes vandaan kunnen komen; ook voor de poolaardappelen . Laten we onze creativiteit bundelen en kijken hoe we kansen op betere prijzen kunnen creeren zonder onaanvaardbare risico’s te nemen. Kom 28 juni naar Dronten en denk met ons mee!

Belgische bril

Zoals gezegd bekijken we de wereld na het diner door een Belgische bril. De ATC is van plan om de komende jaren tijdens de jaarvergadering steeds een naburig aardappelland onder de loep te nemen. We beginnen dit jaar met twee gerenommeerde sprekers uit Belgie. Romain Cools is als algemeen secretaris van Belgapom de marktkenner uit Belgie bij uitstek. Hij geeft zijn visie op Belgie als sterk groeiende aardappelproducent en –verwerker en op Europese en mondiale ontwikkelingen op de markt voor aardappelen en aardappelproducten. Daar “ontmoet” hij de tweede spreker, journalist Jacques van Outryve die ons blikveld zal verbreden naar de mondiale voedsel- en landbouwproblematiek en de politiek die daar achter schuil gaat. Zijn centrale vraag is “Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd?” In zijn verhaal schetst hij de ontwikkelingen waar de Noordwest-Europese landbouw de komende decennia mee te maken krijgt. Van Outryve staat bekend als een boeiende spreker met een bloemrijk taalgebruik. Zelf ga ik er even goed voor zitten.

 Ik hoop u op 28 juni in grote getale in De Meerpaal te mogen begroeten. Aanmelden kan via deze link.

JAN