Journalist Jacques van Outryve over voedsel- en landbouwpolitiek: De wereldlandbouw moet op termijn 9 miljard mensen voeden. Dat is al een uitdaging op zich. Tegelijkertijd wordt steeds vaker aangedrongen op lokale productie. Is dit haalbaar of moeten we op zoek naar een compromis? Hoe gaat de politiek (Europees en wereldwijd) om met deze vraagstukken? En wat gaan akkerbouwers in de Lage Landen er van merken? Landbouwjournalist ir. Jacques van Outryve geeft zijn visie.

Van Outryve is landbouwjournalist en wetenschapper. Al sinds 1980 volgt hij Europa in het algemeen en de landbouw- en voedselproblematiek in het bijzonder op de voet. Zijn blik strekt daarbij verder dan de Europese buitengrenzen. Hij volgt markten, trends, innovaties en de politiek. Van Outryve staat bekend om zijn bloemrijke Belgische taalgebruik en weet als geen ander hoe hij de aandacht moet vasthouden en discussies kan aanzwengelen.

Wereldvoedselprobleem

Tijdens de ATC-dag gaat van Outryve in op de vraag “ Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd?” Wat is bij de oplossing van het wereldvoedselprobleem de rol en uitdaging voor de Europese landbouw? En is het op termijn haalbaar om de hele wereldbevolking te voeden met lokale productie, wat door sommigen als ideaalbeeld wordt gezien?

“Zal Europa de wereld voeden of omgekeerd?”
Kijkje achter de schermen

Van Outryve gunt ons een kijkje achter de schermen van de Brusselse en wereldpolitiek op het gebied van landbouw en voedselproductie. Hij laat zien dat er in de 21-e eeuw meer nodig is dan grond, arbeid en kapitaal om landbouw te kunnen bedrijven. Hij schetst de factoren waar de landbouw mee te maken heeft (en krijgt) en waar we ons in Noordwest-Europa wel en (nog) niet zorgen over hoeven te maken. Opletten dus!