Aviko Potato wil haar telers de komende jaren tijdens de jaarlijkse telersvergadering een inkijkje geven in de teelt en aardappelmarkt in de ons omringende landen. Dit jaar bijten onze Zuiderburen het spits af. Met Romain Cools van Belgapom kan Aviko Potato zich geen betere spreker over de aardappelmarkt wensen.

Romain Cools (57) is al bijna zijn hele werkzame leven actief in de Belgische aardappelsector. Bovenaan zijn CV prijkt het 25-jarige dienstverband als algemeen secretaris van Belgapom, de koepel van Belgische aardappelhandelaren en verwerkers en vergelijkbaar met de combinatie van VAVI en NAO in Nederland. Cools blik beperkt zich niet tot Belgie; hij is 15 jaar voorzitter geweest van Europatat, de koepel van Europese aardappelhandelaren en 6 jaar secretaris-generaal van EUPPA, de koepel van Europese aardappelverwerkers. Samen met de (destijds Nederlandse) voorzitters heeft hij er voor gezorgd dat beide organisaties een onafhankelijk secretariaat in Brussel hebben gevestigd. Cools vertegenwoordigt de Belgische aardappelhandel en –verwerking in diverse overlegorganen van de regionale en federale overheden en bemant ook het Belgische RUCIP-secretariaat dat gaat over Europese handelsvoorwaarden en arbitrages m.b.t. aardappeltransacties.

Cools blik beperkt zich niet tot Belgie; hij is 15 jaar voorzitter geweest van Europatat, de koepel van Europese aardappelhandelaren. 

Verschillende functies

Naast aardappelen is Cools ook van andere markten thuis: hij is secretaris van Vegebe, de Belgische groenteverwerkende industrie, en lid van de Raad van Bestuur van Fevia, de Belgische Federatie Voedingsindustrie. Tot slot van dit indrukwekkende (en niet complete) overzicht van functies en aandachtsvelden kunnen we melden dat Romain Cools in de stuurgroep zit van Interpom Primeurs, de 2-jaarlijkse AGF-vakbeurs in Kortrijk en ondervoorziter is van het World Potato Congres Inc. In Canada.

Vanuit deze brede orientatie zal Cools zijn visie geven op Belgie als sterk groeiende aardappelproducent en –verwerker en Europese en mondiale ontwikkelingen op de markt voor aardappelen en aardappelproducten.