In Zuidwest-Nederland zijn afgelopen week de laatste aardappelpercelen geoogst. Volgens buitendienstmedewerker Jan-Willem de Weert van Aviko Potato waren – gelet op het late tijdstip - de rooiomstandigheden redelijk goed en viel het aandeel grondtarra in de partij mee. Bij partijen die enkele weken eerder ingeschuurd zijn, ziet De Weert nu problemen ontstaan. Als gevolg van versmering tijdens de oogst gaan knollen nu rotten.

Hoewel de gemiddelde opbrengst zeker niet tegenvalt, stelt De Weert binnen een straal van 10 km wel hele grote verschillen tussen percelen vast. Die zijn vooral veroorzaakt door de neerslag. ,,In gevallen van extreme waterschade zoals in West-Brabant , De Hoeksche Waard en de Dordtse Biesbosch zijn er percelen bij die slechts een opbrengst van 10 tot 15 % laten zien".

Meer rot dan verwacht

Het kwaliteitsprobleem door rot heeft volgens De Weert meer impact dan tijdens de oogst werd ingeschat. Niet alleen in regio’s waar in augustus plaatselijk extreem veel neerslag viel, maar ook op plaatsen waar de neerslag beperkt bleef is sprake van rot in de partijen. Want hoewel de kwaliteit van deze partijen onder controle leek, is tijdens de oogst versmering ontstaan en kunnen knollen na enige tijd in de bewaring gaan rotten. ,,De eerste week zie je nog niets aan de knol, maar daarna blijkt hij toch te gaan rotten’’, legt De Weert uit. De bewaarbaarheid van het product is sterk afhankelijk van het ras én de droging, ervaart De Weert. Zijn advies: ,,Houd de ontwikkeling van de partij goed in de gaten. Stuur zo nodig bij door meer drogend te ventileren en vaker intern te draaien.’’

Versmering bij oogst

De versmering komt De Weert vooral op de lichtere kleigronden tegen. Die percelen waren al rond half oktober goed te rooien. Maar door de lange vochtige veldperiode stonden de huidmondjes van de knollen open. Tijdens de oogst en het inschuren smeerden die dicht. Bovendien waren de mogelijkheden voor deze partijen om te drogen beperkt vanwege het warme weer in de periode na inschuren. "Helaas hebben we al te maken met partijen die niet meer te redden zijn en waar we zo snel mogelijk gaan laden. De partijen gaan vaak via wasbedrijven, om grondstofverlies zo veel mogelijk te beperken. We kunnen niet voorkomen dat dit voor verschuivingen in de planning zorgt, we hopen op uw begrip". Wilt u hier mee informatie over, vraag uw buitendienstmedewerker.

 

jw01Jan-Willem de Weert, buitendienstmedewerker

regio: Zuidwest-Nederland, Zeeland en Belgie