Voor telers die na half december aardappelen aan Aviko Potato leveren geldt dat hun teeltregistratie vόόr half december 2015 in bezit van Aviko Potato moet zijn. Bovendien moet een machtiging aan de betreffende keuringsinstantie voor voedselveiligheid zijn doorgegeven. LET OP, u heeft onlangs een nieuw telernummer ontvangen!! 

Het leveren van aardappelen aan Aviko Potato is gekoppeld aan een aantal administratieve zaken op het gebied van voedselveiligheid, certificering en teeltregistratie. Zo moet bijvoorbeeld de teeltregistratie een week voor levering of uiterlijk half december in bezit zijn van Aviko Potato. Dat kan door in het managementsysteem de teeltregistratiegegevens vrij te geven voor Aviko Potato. Telers die geen managementsysteem hebben kunnen de teeltregistratie via het extranet aanleveren. Voor partijen die langer bewaard worden, kan de informatie over kiemremming later toegevoegd worden.

Machtiging keuringsinstantie

Voor de voedselveiligheid heeft Aviko Potato een machtiging van de teler nodig om bij de betreffende keuringsinstantie de gegevens op te vragen. Zolang die machtiging niet is afgegeven, kan de verlading van aardappelen niet beginnen. Check of u Aviko Potato gemachtigd heeft indien u twijfelt. Telers die Aviko Potato nog niet hebben gemachtigd, kunnen dat via hun certificerende instelling alsnog doen.

Vraag uw buitendienstmedewerker

Voor aanvullende vragen over de administratieve zaken rondom registratie en voedselveiligheid kunt u contact opnemen met uw buitendienstmedewerker.