Nogal wat partijen aardappelen zijn met rot en natte grond ingeschuurd. Om dit soort partijen bewaarbaar te maken en te houden, moet de focus liggen op drogen, drogen en nog eens drogen.

Houd product op temperatuur

Drogen is op dit moment het allerbelangrijkste voor veel partijen aardappelen. Want in veel partijen wordt een bepaalde mate van rot teruggezien en dat vraagt alle aandacht. Voorkom tijdens de droogperiode dat de producttemperatuur te snel zakt, want dat beperkt de mogelijkheden om te drogen. De ideale bewaartemperatuur ligt op dit moment rond de 13˚C. Let op dat de bewaartemperatuur niet te hoog wordt zodat het aandeel rot zou toenemen.

Kachels bij dalende temperatuur

De afgelopen weken kenden hoge buitentemperaturen voor de tijd van het jaar. De luchtvochtigheid is dan bepalend of er met buitenlucht gedroogd kan worden. Wanneer de buitentemperaturen straks weer gaan zakken, kan door middel van kachels optimaal gebruik gemaakt worden van de buitenlucht. Zorg dat er voldoende kachels klaar staan om koude inlaatlucht op te warmen. Er ontstaat dan een inlaatlucht met een enorm droogvermogen. Warm de koude inlaatlucht op tot maximaal 2 graden boven de bewaartemperatuur.

Ventileer voldoende intern

Wanneer er niet genoeg droogmogelijkheden zijn met buitenlucht is het belangrijk om voldoende intern te ventileren. Hierdoor blijft de temperatuur homogeen door de hele partij en wordt het vocht verdeeld.

Bekijk dagelijks uw partij aardappelen

Kijk dagelijks hoe de (rotte) aardappelen zich in de partij houden en graaf regelmatig op enkele plaatsen in de partij om te kijken hoe het droogproces zich ontwikkelt. Het verloop van het rottingsproces en de droging is een goede indicatie of er voldoende dan wel teveel wordt geventileerd.

Volg het temperatuursverloop

Volg tijdens het drogen de temperatuur van de partij. Dat geeft namelijk inzicht in de vordering van het droogproces. Heeft de temperatuur de neiging om te zakken, dan wordt er nog veel vocht uit de partij onttrokken. Stijgt de temperatuur makkelijk tijdens het droogproces, dan is dat een teken dat de partij drogende is. Het wegventileren van rot vraagt veel tijd en geduld. Wanneer u de indruk heeft dat dit onder controle is, kan de partij geleidelijk (0,1- 0,2 graad per dag) teruggekoeld worden.

Raadpleeg uw Aviko Potato-buitendienstmedewerker

Iedere partij en ieder ras vragen om een specifieke aanpak, vraag daarom uw buitendienstmedewerker om een passend advies.