Even bijpraten met buitendienstmedewerker Edwin Schrotenboer over de eerste proefrooiingen.

De eerste proefrooiïngen van Aviko Potato bevestigen het beeld dat de aardappelen er goed op staan. Edwin Schrotenboer waarschuwt echter voor teveel optimisme: ,,Er kan de komende twee maanden nog heel veel veranderen.’ Om een goede inschatting te kunnen maken van de omvang, maatsortering én kwaliteit van de oogst, zijn we dit jaar eerder gestart met de proefrooiïngen van aardappelen. Dit seizoen zijn de vroege rassen Miranda en Premiere als eerste aan de beurt. Binnenkort volgen ook de andere rassen.

Gemiddeld 43 ton

Uit de resultaten van de proefrooiïng blijkt dat er gemiddeld een bruto opbrengst van 43 ton aardappelen is gegroeid. Dat is veel voor de tijd van het jaar. Volgens buitendienstmedewerker Edwin Schrotenboer zijn de hoogst gemeten opbrengsten een combinatie van vroeg planten en voldoende neerslag en bemesting. ,,Ook de temperatuur is de afgelopen weken gunstig geweest. De groeiomstandigheden waren dus optimaal. Dat zie je terug in de opbrengst.’’

Er kan nog veel gebeuren

Volgens Schrotenboer is het gevaarlijk om de resultaten van de recente proefrooiïng nu al door te trekken naar het gehele areaal aardappelen. ,,Er zit weliswaar veel potentieel onder de plant, maar de komende twee maanden kan er nog van alles gebeuren’’, aldus de buitendienstmedewerker. Op de zandgronden vertonen de eerste gewassen al verschijnselen van veroudering. Dat duidt op een vroegere afrijping. Met bemesting en beregening kan het gewas desgewenst nog wat langer in de benen worden gehouden. Ook signaleert hij op de kleigronden de gevolgen van structuurschade. ,,Telers die te vroeg het land op zijn gegaan of teveel bereden hebben, zien dat nu terug in stagnatie van de groei.’’

Premiere Bruto opbrengst/ha %28-40 %40-50 %50-70 %70/+ %40/+ %50/+ OWG 40/+ Knollental 40/+
week 24 30 15 41 43 1 85 44 320 11,0
week 26  43 9 30 57 4 91 61 372 9,5