De eerste weken van bewaren is een periode waarin de aardappelen extra aandacht verdienen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het homogeniseren van de temperatuur, het drogen, de wondheling en het terugkoelen.

Temperatuur homogeniseren

Zodra de aardappelen in de schuur zitten, is het van belang om de temperatuur in de partij te homogeniseren. De temperatuurverschillen binnen een partij kunnen namelijk behoorlijk oplopen doordat niet alle aardappelen op hetzelfde moment zijn geoogst. De beste manier om de temperatuur op hetzelfde niveau te krijgen is door te ventileren met de luiken dicht en eventueel een kachel erbij zodat de temperatuur van de ventilatielucht op 15 graden blijft. Om vochtige lucht uit de partij af te voeren is het verstandig om de deuren van de bewaring een beetje open te laten staan.

Drogen

Is de temperatuur in de partij overal gelijk, dan kan worden gestart met drogen. Hoelang dit duurt, hangt sterk af van de partij en het aantal rotte knollen. Het is belangrijk om de juiste ventilatiemoment te kiezen aan de hand van de RV binnen en buiten en de temperatuur binnen en buiten (het Mollier-diagram). Een partij is droog zodra de producttemperatuur oploopt. Door op verschillende plaatsen 50 cm diep te graven in een partij, is ook vast te stellen of de aardappelen droog zijn. De knollen moeten droog aanvoelen, kluiten hoeven zeker niet volledig ingedroogd te zijn. Te lang drogen leidt vooral tot een overmatige indroging van aardappelen. Daardoor ontstaat ongewenst extra gewichtsverlies. Daarna dient zoveel in- en extern geventileerd te worden dat rotte knollen geen vocht afgeven aan hun naburige knollen. Een te hoge temperatuur in de partij stimuleert de groei van ziekten en plagen. Probeer daarom de warmte uit de partij te halen.

Wondheling

Na het drogen start de periode van wondheling. Bij een temperatuur in de partij van 12 tot 15 graden duurt dit ongeveer drie weken. Zit de temperatuur op 15 tot 18 graden dan duurt de wondheling maar 1,5 week. Wondheling is belangrijk om verspreiding van ziekten binnen de partij te voorkomen én om onnodig gewichtsverlies door uitdroging tot een minimum te beperken.

Terug koelen

Zodra de wondheling heeft plaatsgevonden, kan de partij langzaam worden terug gekoeld tot de gewenste bewaartemperatuur. Dit moet heel geleidelijk gaan. Het beste is om maximaal 1 graad per week terug te koelen waarbij het verschil tussen de inlaattemperatuur en de temperatuur in de partij maximaal drie graden mag zijn. Te grote temperatuursverschillen leiden vooral tot versuikering van de partij en soms tot condens.

Temperatuur en suikervorming

De temperatuur tijdens de bewaring heeft invloed op de suikervorming in de knollen. Het suikerpercentage heeft weer invloed op de bakkleur van de partij aardappelen. Gelet op het belang van de bakkleur komt Aviko Potato binnenkort met praktische informatie en tips over dit onderwerp.

Vragen over bewaring kunt u stellen aan uw buitendienstmedewerker. Hij kan tevens het CO2 gehalte meten en - indien gewenst – een samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten tijdens bewaren (incl. Mollierdiagram) aanreiken. Vraag hem er gerust naar!