Aardappelen zijn een levend product en ademen CO2 uit. Te veel CO2 in de bewaarplaats gaat ten koste van de bakkleur. Daarom heeft Aviko Potato geïnvesteerd in een CO2-meter. Doe er uw voordeel mee en vraag uw buitendienstmedewerker om bij u een meting uit te voeren.

Nieuwe bewaarplaatsen

Vooral bij nieuwe en goed geïsoleerde bewaarplaatsen is de kans groot dat het CO2-gehalte oploopt. Hier ontbreekt namelijk de natuurlijke trek die de oudere bewaarplaatsen wel hebben. Afgelopen weken zijn al verschillende metingen uitgevoerd in Zuidelijk Flevoland. Het CO2-gehalte wordt bovenop de hoop én onder bij de ventilatiekanalen vastgesteld. Omdat CO2 naar beneden zakt, zijn onderin de cel de hoogste gehalten te verwachten.

Meer ademhaling - meer CO2

In de metingen bleken de CO2-waarden nog niet te hoog. Vanaf 3000 ppm loopt de partij risico op een donkerdere bakkleur. Met name van het ras Innovator is bekend dat deze gevoelig is voor een hoog CO2-niveau en dan snel terugloopt in bakkleur. Vooral in periodes met langdurige koude buiten is het belangrijk dat de lucht in de bewaring regelmatig kort wordt ververst.

Zo voorkomt u een hoog CO2-gehalte
  • twee maal daags kort (10-15 minuten) ventileren met buitenlucht
  • ook in een koude periode blijven verversen
  • aardappelen op een constante temperatuur houden (rust in ademhaling)
  • alert zijn op kiemremming (gekiemde aardappelen hebben meer ademhaling)
  • aardappelen zijn dit jaar kiemlustig!

Zowel Aviko Potato als telers streven naar aardappelen met een goede bakkleur. Twijfelt u over het CO2-gehalte in uw bewaarplaats? Schroom niet en vraag uw buitendienst om een CO2-meting.