Romain Cools van Belgapom is verre van pessimistisch over de kansen van de aardappelteelt in Noordwest-Europa. Tijdens de ATC-dag op 28 juni lichtte hij zijn visie toe. Ook James Bint kwam langs.

jamesIn het avondprogramma van de ATC-dag was de uitdaging aan de Belgische sprekers om de positieve stemming van de middag vast te houden. Dat lukte prima. Belgapom secretaris Romain Cools is zondemeer positief over de perspectieven voor de aardappelteelt in Noordwest-Europa. Nederland hoeft zich volgens hem geen zorgen te maken over de stijging van areaal en verwerkingscapaciteit in België. “De wereld consumeert steeds meer friet”, aldus Cools en hij ziet die tendens voorlopig ook niet ombuigen. “In grote delen van Azië komt de levensstandaard op een hoger niveau. Eetgewoonten veranderen en er komt meer behoefte aan gemaksvoedsel. De Chinese overheid stuurt aan op een hoger aandeel van aardappels in het menu omdat de aardappel minder water vraagt dan de teelt van rijst en graan voor noodles. En de FAO voorspelt dat er omstreeks het midden van de eeuw wereldwijd 50% meer aardappels nodig zijn.”

the Big 5

De groeiende belangstelling voor aardappels en aardappelproducten biedt volgens Cools kansen voor de teelt in Noordwest-Europa. “Natuurlijk komt er ook lokale productie, maar er zijn prima kansen voor gebieden met hoge opbrengsten, een efficiënte verwerking en goede logistiek. Oftewel, kansen voor de Big 5 (Frankrijk, Duitsland Engeland, België en Nederland.” Cools wist ook te melden dat het aardappelareaal alleen in de Big 5 redelijk stabiel is. “Elders is het dalende”. Cools voorspelt dat de USA en Noordwest-Europa de komende jaren de wereldwijde groei van de fastfood-consumptie gaan invullen.

De overheid

Een interessant relaas over de verschillende aardappelnoteringen in België was de opstap naar een toelichting op de prominente rol van de overheid. De betrokkenheid van de Belgische overheid bij “aardappelzaken” is verrassend groot. Zo zien de Belgische mededinging-autoriteiten toe op de correcte totstandkoming van de Belgapom-notering en houden meerdere landelijke en regionale overheidsorganisaties zich bezig met onderzoek. Een aansprekend voorbeeld is de ontwikkeling van een Phytophthora-resistente aardappel (Bintje Plus); het betreffende project is volgens Cools een soort voortzetting van het Nederlandse DURPH-project dat een aantal jaren geleden ten einde kwam. Via cisgenese worden maar liefst vier verschillende resistenties ingebracht. Ook promotie van frites en andere aardappelgerechten staat op het overheidsmenu (google BOEM patat en patatti incognito op Youtube) evenals toezicht op de inkoopcontracten van aardappelverwerkers. In het Reskia-project vindt (met overheidssteun) een zoektocht plaats naar alternatieven voor kiemremming met CIPC.

James Bint

Als laatste hoogtepunt uit Cools relaas noemen we de aanstelling van James Bint, ambassadeur voor Belgische friet.He is licensed to fry. Collectieve frietpromotie in optima forma door Belgapom en 16 partners uit de wereld van de aardappelverwerking. Daar kunnen we in Nederland nog een puntje aan zuigen.