Terwijl de vroege aardappelrassen in Flevoland inmiddels zijn doodgespoten en de oogst ervan is gestart, staan de latere rassen in Flevoland en Zuidwest-Nederland er nog groen op. Ondanks het koude voorjaar, de droogte en de plaatselijke extreme regenval, verwachten de buitendienstmedewerkers Manfred van ’t Erve en Jan-Willem de Weert van Aviko Potato een opbrengst die in lijn ligt met het meerjarig gemiddelde, maar met een lager onderwatergewicht dan gemiddeld.

Door de regen ligt de oogst deze week (week 38) in Flevoland stil. Volgens Manfred van ’t Erve ligt dat niet aan de draagkracht van de bodem. Die is in de Flevoland voldoende. In Noordoost-Nederland geven de lager gelegen percelen wel wat problemen. Daar is pleksgewijs sprake van rotte knollen als gevolg van wateroverlast.

Extreme neerslag

In Zuidwest-Nederland heeft de regenval meer invloed op de stand van zaken. Vooral op lichte kleigronden. ,,Die slaan dicht bij zware neerslag. En bij drogend weer kan de grond zo hard als beton worden’’, aldus Jan-Willem de Weert. Op sommige plekken viel in augustus wel 100 mm in vier uur tijd. De ruggen hebben toen te lang onder water gestaan. Daardoor zitten er plaatselijk veel rotte knollen in de rug. ,,Over het gehele areaal genomen valt het percentage rot mee. Maar in extreme gevallen ligt de opbrengst op slechts 30%’’, aldus De Weert. Op percelen waar grond van de ruggen is afgespoeld, is het aandeel groene knollen behoorlijk hoger. Met name bij het hooggroeiende ras Innovator.

Gemiddelde opbrengst

Over het algemeen zijn beide buitendienstmedewerkers positief over de opbrengst. ,,Het wordt geen topoogst, maar we zitten rond de lijn van het meerjarig gemiddelde’’, aldus Van ‘t Erve. ,,We rekenen op gemiddeld 50 ton per hectare’’, voegt De Weert toe. In Flevoland is het tal wat lager en de sortering wat grover. Daarentegen is het tal op de kleigronden in Zuidwest-Nederland weer wat hoger en de sortering wat fijner.

Weinig doorwas

Door het koude voorjaar en vele regenval is het onderwatergewicht van de knollen over het algemeen iets lager. Doorwas komt volgens de buitendienstmedewerkers slechts pleksgewijs voor. ,,We zien het met name in Zeeuws-Vlaanderen terug, want daar was beregenen nagenoeg niet mogelijk. Met de inzet van MH 60 is de doorwas stilgezet’’, aldus De Weert. Over de kwaliteit van de aardappelpercelen met veel rot in de ruggen kan De Weert nog weinig zeggen. ,,Als de rotte knollen op tijd verteren kunnen we een mooi bewaarbaar product oogsten. Maar dat is afwachten. Door een wat hogere temperatuur na de natte periode kan het rottingsproces snel gaan.’’

Rooien 71 Rooien77 Rooien80 Kijk voor meer foto's van oogsten in het overzicht 'oogst 2015'