Op een akkerbouwbedrijf is de beoordeling van de bodem de basis voor het nemen van passende maatregelen voor duurzaam bodembeheer. Het graven van een profielkuil en het invullen van de Bodemscan is daarvoor een geschikt instrument. In een kuil kunnen factoren zoals de beworteling, structuur, en storende lagen worden beoordeeld.

Het grote voordeel van een kuil is dat er snel veel bodeminformatie vrijkomt, en waarnemingen snel kunnen worden gecombineerd. Daardoor krijgt u snel een samenhangend beeld van de bodemkwaliteit. Stichting Veldleeuwerik geeft u voor het maken van een profielkuil praktische handvatten. Bekijk onderstaande film hoe u een bodemscan maakt.

Om deze inhoud te bekijken dient u cookies te accepteren

 

Download hier de praktische handleiding Bodemscan© zand- en dalgronden

Binnen Stichting Veldleeuwerik werken agrarische ondernemers en hun afnemers samen aan verduurzaming van de voedsel- productie. Dat doen ze door elkaar te inspireren de persoonlijke grenzen van duurzaamheid op te zoeken. Veldleeuwerik is een succes, mede door de betrokkenheid en actieve deelname van een groot aantal toonaangevende afnemers en verwerkers. Een van de betrokken afnemers is Aviko Potato