Roelof Jan Wollerich en Jos Derks zijn toegetreden tot de Aardappel Telers Commissie (ATC) van Aviko Potato. Hun benoeming vond plaats tijdens de landelijke ATC-vergadering van 1 juli jl.

Roelof Jan Wollerich (36) vertegenwoordigt de telers in Noord-Nederland in de ATC. Hij woont met zijn vrouw en vier kinderen in Nieuw-Buinen. Samen met zijn broer runt hij een akkerbouwbedrijf met aardappelen, uien, granen en suikerbieten. De consumptieaardappelen teelt hij voor de verwerking tot vlokken en granulaat voor Aviko Potato. Wollerich studeerde bedrijfskunde aan de HAS en heeft een master in Finance.

Wat verwacht je van je rol?

„Naast ons akkerbouwbedrijf ben ik jarenlang internationaal actief geweest in de voedingsmiddelenindustrie. Daardoor ken ik de keten van beide kanten, de markt dicteert en wij moeten daarop inspelen. Door de belangen van telers een stem te geven binnen de organisatie, kunnen we samen een win-winsituatie creëren. Want een efficiënte productie en verwerking tegen een rendabele en duurzame prijs is het belang van de teler én de fabrikant."

Hoe groot is het belang van de aardappelteelt in regio Noord-Nederland?

„De aardappelteelt neemt in Noord-Nederland een belangrijke plek in. Want in het gebied 'de Veenkoloniën' bestaat het bouwplan vaak voor de helft uit aardappelen. Ook het areaal van ons eigen bedrijf bestaat voor de helft uit aardappelen. Het financiële resultaat van de teelt heeft daarom zeker grote impact voor de telers."

Jos Derks (51) in Volkel vertegenwoordigt de telers in Zuidoost-Brabant en Limburg. Derks heeft samen met zijn vrouw en zoon een akkerbouw- en loonspuitbedrijf. De akkerbouwtak van 200 hectare bestaat voor 100 hectare uit aardappelen. Derks teelt de fritesrassen Miranda en Fontane voor Aviko Potato.

Waarom kies je voor de ATC?

„Als bestuurslid speel je een belangrijke rol voor telers door namens hen goed te onderhandelen over de verkoop. En door handig in te spelen op de aardappeltermijnmarkt met de poolaardappelen, realiseren we voordeel voor de telers. En dus ook voor mijn eigen bedrijf. Ik streef naar stabiliteit in de markt. Een contractprijs beneden de kostprijs wil ik absoluut voorkomen. Het mooie van de functie is bovendien dat je zelf het stuur ter hand kunt nemen zodra zich problemen voordoen. Je kunt zelf toewerken naar een goede oplossing."

Hoe zijn de vooruitzichten voor de aardappelmarkt?

„Het afgelopen jaar was dramatisch, zeker voor telers op zandgrond. Dit jaar ziet de race er hoopvol uit. Het blijft lastig om te voorspellen wat de markt gaat doen. Dat is van zoveel factoren afhankelijk. Door de aanhoudende droogte lopen de beregeningskosten op. We zullen dus een mooie prijs moeten realiseren om uit de kosten te komen. En ja..., daar maak ik me vanaf nu sterk voor."