Het Extranet op www.avikopotato.nl wordt verbeterd. Door de omzetting zijn tijdelijk niet alle relevante documenten voor de telers inzichtelijk. Op uiterlijk 1 juli gaat de site met alle informatie live.

Achter de schermen werkt Aviko Potato aan een verbeterd Extranet. Daardoor zijn tijdelijk alleen de gegevens van oogst 2014 vindbaar in het huidige Extranet. Oogst 2015 wordt momenteel verwerkt in de nieuwe omgeving. Inkoopcontracten voor consumptieaardappelen en de verkoopcontracten en -facturen van pootgoed die op 2015 betrekking hebben zijn dus niet zichtbaar.

Tip voor telers: mocht u specifieke Extranet-documenten over 2015 willen inzien, mail dan naar info@avikopotato.nl. Aviko Potato zorgt dat u ze zo snel mogelijk toegemaild krijgt.

Nieuwe visuele mogelijkheden

Het nieuwe Extranet draait straks op moderne software. Applicatiebeheerder Jules de Vries van Aviko Potato ziet veel verbeteringen: ,,Het systeem is sneller en biedt meer visuele mogelijkheden. We gaan meer werken met kant en klare pdf’s die dezelfde lay-out hebben als de contract bevestiging . Dat geeft meer duidelijkheid aan de teler dan de huidige contractsamenvattingen. En voor de consumptieaardappelen kunnen we straks met oplichtende kleuren signalen afgeven bij kwaliteitsveranderingen.’’

Uiterlijk 1 juli is het nieuwe Extranet gebruiksklaar en is alle info overgezet. Op dit portaal vinden telers informatie over allerhande actuele zaken die voor de bedrijfsvoering relevant zijn, zoals monsternames, tarreerrapporten, prijzen, contracten en voorwaarden.