Afgelopen week is Aviko Potato gestart met het contracteren van aardappelen oogst 2015. Mede op aangeven van de aardappeltelerscommissie van Aviko Potato zijn de voorwaarden iets aangepast. De contractprijzen liggen in lijn met de meerjarige trends.

De afgelopen tijd hebben telers geregeld aangegeven dat ze binnen de vaste prijs contracten meer tonnen per hectare willen leveren. Maar ook Aviko Potato heeft belang bij meer tonnen tegen een vooraf bekende prijs. Afhankelijk van het ras was het volume dat tegen vaste prijs werd gecontracteerd 40 of 45 ton. In de nieuwe contracten is dat 45 of 50 ton geworden. Bovendien geldt er een toeslag voor telers die meer tonnen per hectare contracteren. Voor de teler is dit een voordeel, voor Aviko Potato een iets groter risico.

Trends in de markt

Wie de historie van de aardappelmarkt analyseert, ziet dat er na jaren met hoge prijzen meestal een iets opgaande trend is in de contractprijzen. Andersom is dat ook zo. Gelet op de actuele marktontwikkelingen liggen de contractprijzen nu een fractie lager dan vorig jaar. Daar komt bij dat de vergoeding voor langere bewaring (periode april-juli) verhoogd is.

Groei in Noordoost Nederland

Met name in de traditionele zetmeelregio's in Noordoost Nederland geven telers aan dat ze het rendement van hun aardappelteelt willen verbeteren. Aviko Potato speelt daarop in en biedt contracten die zeer concurrerend zijn vergeleken met de teelt voor de zetmeelindustrie. De mogelijkheden die er zijn voor forse uitbreiding in vaste prijs contracten zijn interessant voor ondernemende aardappeltelers die bereid zijn om samen met Aviko Potato naar verbetering van het rendement te willen zoeken. Areaal, rassenkeuze, kwaliteit en bewaring hebben hier grote invloed op.