Aviko Rixona wil meer grip op de aanleverstromen en herkomst van aangeleverde aardappelen. Met aangesloten telers in de regio Noord-Oost-Nederland hoopt Aviko dat te bereiken. Tijdens twee informatieavonden konden telers zich laten informeren.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 2 december in Zuidlaren (Dr), de tweede op 11 december in Stegeren (Ov). Beide waren goed bezet met telers waarvan de meesten voornamelijk zetmeelaardappelen leveren aan andere verwerkers. Sommigen telen al wel fritesaardappelen voor Aviko Potato. Aviko zou graag zien dat telers (een – groter - deel van) hun teelt bij haar contracteren in de vorm van voor granulaat en vlokken geschikte aardappelen.

Meer waarde uit aardappel halen

Directeur Dick Zelhorst van Aviko was helder: ,,We zijn op zoek naar zogenaamde Hoge Droge Stof (HDS) voor de Rixona-fabrieken in Warffum en Venray. Wie wil ons die kwaliteitaardappelen met een onderwatergewicht van 500 leveren?’’ Met de waardepiramide toonde hij aan dat we meer waarde uit een aardappel weten te halen. Daarbij vertegenwoordigt granulaat/vlokken meer waarde dan de zetmeelaardappel, hield hij zijn gehoor voor. Die teelt voor granulaat/vlokken vraagt wel meer aandacht, maar kan ook meer opleveren.

Beter zicht op aanlevering en herkomst

Rixona wil aardappelen verwerken waarvan ze de herkomst kent. Directeur Otto van der Gronden: ,,Voedselveiligheid wordt steeds belangrijker. Wij verwerken jaarlijks 350.000 ton aardappelen, maar willen meer zicht op de oorsprong en aanlevering hebben. Nu zijn we deels afhankelijk van de handel. Door een vast aanbod voor een vaste prijs kunnen wij veel beter voldoen aan de wensen van onze klanten. En de markt groeit, vooral richting Europa. De twee fabrieken werken nu al veel samen met telers uit de regio, maar dat zou hij graag uitbreiden.’’

Telers bij ons aan de knoppen

Jan van Kempen introduceerde de Aardappel Telers Commissie (ATC) als intermediair tussen de fabriek en de teler. ,,De telers hebben bij Aviko Potato invloed’’ Hij roemde de vele keuzemogelijkheden binnen Aviko voor contractvormen. Om de belangrijke rol van dit gebied voor Aviko te illustreren, wordt binnenkort een ATC-lid voor deze regio benoemd.

Investeren in beste aardappel en resultaat

Ten slotte vertelde manager In-/Verkoop Willem van Tilburg de telers over de kennis en kunde van Aviko: ,,Wij zoeken voortdurend naar de beste kwaliteit aardappel, bijvoorbeeld via onze proefvelden. We zouden samen met u graag voor het beste resultaat gaan.’’

Telers moeten zelf de keuze maken

Vragen waren er genoeg. Over de prijs, verlading, transportvergoeding, pootgoedkeuze, contracten. Tegenover de globale berekeningen uit de zaal was Dick Zelhorst eerlijk: ,,We hopen dat jullie meedoen. Maar als jullie niet willen, moeten we andere keuzes maken. De markt moet uiteindelijk haar werk doen. Het is aan een ieder om daar zelf in te kiezen; of het voldoende rendabel is en dat je meer uit je aardappelen wilt halen.’’ De komende weken zullen de buitendienstmedewerkers de uitgenodigde telers in een persoonlijk gesprek de individuele opties toelichten.

 avond2  avond4  avond3