De buitendienst van Aviko Potato is gestart met de verkoop van pootgoed. Aviko Potato kiest hierbij voor een nagenoeg consistent prijsbeleid. Het ras Innovator wordt iets scherper aangeboden dan afgelopen jaar. Dat heeft er mee te maken dat Aviko Potato de teelt van dit ras extra wil stimuleren.

Fijne maatsortering

De kwaliteit van het pootgoed ziet er dit jaar goed uit. Over het algemeen is de maatsortering iets fijner dan andere jaren. Dat is een voordeel voor de telers. Bij fijner pootgoed zitten er namelijk meer knollen in een ton pootgoed waardoor de teler eventueel minder tonnen per hectare nodig heeft.

Knolaantal en gewassen pootgoed

Bij gewassen pootgoed zijn de knollen vrij van grond en behandeld met Moncereen pro. Tijdens de verwerking worden de knollen ook geteld. Telers weten op basis daarvan exact hoeveel knollen ze per hectare kunnen planten. Uiteraard blijft het wel de verantwoordelijkheid van de teler om deze informatie op de juiste wijze te gebruiken Voor het tellen van knollen geldt géén meerprijs.

Snijden blijft mogelijk

Hoewel het aanbod grof pootgoed gering is, zal voor sommige rassen ook gesneden pootgoed aangeboden moeten worden.