De af-land pool van Aviko Potato betaalt voor Innovator en Zorba, geleverd in week 34, € 53,33 per ton op uit. Aardappelen geleverd in week 35 brengen € 50,83 per ton op en in de periode van week 36 tot 44 is € 48,33 per ton gerealiseerd. De af-land pool voor de Fontane, Miranda, Agria, Victoria, Bintje, Action en Amarilla lag de start van het seizoen (week 34) op € 51,33 per ton en daalt daarna naar € 46,33 per ton.

Het zijn prijzen waar de telers tijdens de vergadering vorige week in Toldijk (bij Steenderen) best positief over waren. ATC-voorzitter Jan van Kempen begrijpt de beleving: ,,Het is realiteitszin. De af land dagmarkt was nu natuurlijk triest met 15 tot 20 euro per ton aardappelen. Met de af-landpool hebben we nog een relatief goed resultaat kunnen behalen voor de telers. Ondanks de te lage prijs bewijst de af-landpool dit jaar wel zijn waarde. Op de dagmarkt hadden de telers anders slechts een derde van onze af-landpoolprijs kunnen krijgen’’

Af-landaardappel in trek

De Aviko Potato af-landpool met voorverkoop voor frietgeschikte aardappelen is een gemiddelde verkoopprijs die in de periode maart tot en met oktober wordt gerealiseerd voor levering in de af landperiode (augustus-oktober). Vooral telers op de oostelijke en zuidoostelijke zandgronden kiezen voor af-land. De grond is er geschikt voor en de aardappelen zijn direct verwerkbaar.

Minder areaal en betere kwaliteit

Van Kempen zou, gezien het massale aanbod en lage prijs, graag zien dat het af-landareaal stabiliseert. De discussie over grondgebondenheid van de melkveehouderij leidt nu al tot minder beschikbare grond voor aardappelen. Een aandachtspunt bij de telers die straks weer kiezen voor af-landteelt vindt Van Kempen het oog voor kwaliteit. ,,Sommige telers gaan te veel voor kwantiteit. Dat gaat wel eens ten koste van de kwaliteit in de vorm van bijvoorbeeld een laag onderwatergewicht. Het is goed dat Aviko Potato kijkt naar en stuurt op de keuze voor het beste ras voor specifieke af-landgebieden. Ook de bemesting verdient extra aandacht.’’

Contractprijzen oogst 2015

Tijdens de telersvergadering is tevens een indicatie gegeven voor de contractprijzen voor oogst 2015. De teneur is dat deze iets zullen dalen. Van Kempen waakt ervoor om concrete bedragen te noemen. ,,Eerst is er nog overleg tussen de ATC en Aviko Potato. Eind december volgen de prijzen, uiteindelijk de verantwoordelijkheid van Aviko Potato’’, aldus Van Kempen.