De Kwaliteitsdienst Dronten van Aviko Potato analyseert dagelijks tot 150 aardappelmonsters. Jorrit Leensen, hoofd van de Kwaliteitsdienst, geeft een kijkje in zijn afdeling.

Dagelijks zijn drie keurmeesters en een chauffeur van de afdeling Kwaliteitsdienst van Aviko Potato in touw om de kwaliteit van aardappelen vast te stellen. Niet alleen van de aangesloten telers die partijen onder contract hebben staan, maar ook voor de handelsleveranciers. Juist het continu meten van de aardappelkwaliteit zorgt ervoor dat je tijdig kunt bijsturen in de bewaring. Dat is zeker ook in het belang van de teler. ,,We werken hierbij dan ook heel nauw samen met de telers en de buitendienst’’, aldus Leensen.

Dit zijn de taken van de Kwaliteitsdienst

  • bemonstering van proefrooiingen bij aangesloten telers (in week 30-40);
  • bemonstering van aardappelen af land;
  • bemonstering van de knolindicatie (m.n. gericht op de groftebepaling);
  • bemonstering van aardappelen uit de schuur bij telers en opslagen van Aviko Potato;
  • bemonstering van proefrassen (ook van andere aanbieders);
  • bemonsteren op gerichte eigenschappen van een aardappel, bijvoorbeeld voor chips;
  • dagelijkse logistiek van tarramonsters van de fabrieken in Lomm, Venray en handelsleveranciers.

Intensief volgen

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt volgens Leensen bij de kwaliteitsbemonstering. Variërend van 1 tot 5 keer per jaar – mede afhankelijk van de partijgrootte - neemt een kwaliteitsmedewerker hiervoor steekproefsgewijs een monster van 20 kg bij een teler. Vanaf ongeveer twee maanden voor levering analyseert de Kwaliteitsdienst de monsters op onderwatergewicht, bakkleur en punten. Partijen voor Rixona worden op interne kwaliteit, externe kwaliteit, onderwatergewicht en suikergehalte beoordeeld.

Centrale beoordeling

,,We willen er zeker van zijn dat de analyses op de juiste en uniforme wijze worden beoordeeld. Daarom doen we al het onderzoek in ons laboratorium in Dronten volgens strenge protocollen’’, aldus Leensen. ,,De gemeten resultaten leggen we vast in een digitale omgeving. De teler kan hierop inloggen en snel en duidelijk terugzien hoe de kwaliteit van zijn partij op dat moment is."

Steeds betere technieken

,,De kwaliteitsbepaling van aardappelen voor de verwerkende industrie, blijft een belangrijk aandachtspunt’’, vertelt Leensen. Op basis van de informatie die het oplevert weten de telers steeds beter wat van hen verwacht wordt. Bovendien zal de ontwikkeling van de analysetechniek nooit stilstaan. ,,Kwaliteit zal steeds nauwkeuriger gemeten worden. Voorheen bijvoorbeeld bakten we de monsters drie minuten, de kwaliteit is nu al gebaseerd op vijf minuten baktijd. Daardoor ontstaat een nog betrouwbaarder resultaat. Dat dit voor de fabrieken van groot belang is mag duidelijk zijn. Zij weten nog nauwkeuriger welke grondstof ze mogen verwachten en hoe ze die het beste kunnen verwerken. Onze informatie is dus heel waardevol voor de fabriek.’’