Vanaf begin maart gaat de pootgoedverlading naar telers weer los. Op De Kubbe in Biddinghuizen is het dan topdrukte. Logistiek medewerker Ferry Medemblik van Aviko Potato hoopt dat de planning dit seizoen mooi verspreid is, zodat elke teler goed bediend kan worden.

In de piekperiode elk voorjaar is Ferry Medemblik overdag op kantoor bij Aviko Potato en ’s avonds bij De Kubbe. Dan worden de ladingen ingedeeld voor de volgende dag en lopen we de voorraden langs en stemmen hier onze plannen voor de volgende dag op af. ,,De druk is hier dan maximaal.’’ Vrachtwagens rijden af en aan om zowel pootgoed te lossen als weer te laden, de efficiëntie van de auto’s is hierdoor hoog. Dankzij vrachtwagens die opgedeeld kunnen worden via schotten, kunnen nog meer combinaties gemaakt worden. Er rijdt één met vier compartimenten en drie met twee compartimenten. Zowel vanaf De Kubbe, als elders in Nederland worden deze dagen grote volumes pootaardappelen verplaatst, wat ieder jaar weer een ontzettende logistieke operatie is.

Meer spreiding werkt efficiënter

De afroeptermijn voor pootgoed is minimaal zeven werkdagen. Soms kan het zijn dat er eerder afgehaald kan worden. Daarbij proberen we het verzoek van de teler leidend te laten zijn, geeft Medemblik aan. Aviko Potato probeert telers te stimuleren zo vroeg mogelijk de aardappelen al af te roepen. Daarmee weten de pootgoedhandels huizen en De Kubbe nog beter waar ze aan toe zijn, zodat tijdig ingespeeld kan worden op de leveringen. Ook kan ze efficiënter tijden afblokken voor grotere hoeveelheden te snijden van een specifiek ras. Telers zullen zich ook aan de afgesproken tijden moeten houden zodat ze andere telers niet duperen.

Bewaarvergoeding als stimulans

Vanaf 1 april betalen telers een bewaarvergoeding voor de ongesneden aardappelen; voor gesneden pootgoed is de datum 15 april. ,,Natuurlijk is het begrijpelijk dat telers soms lang wachten met afroepen, alles afhankelijk van de vorderingen van het voorjaar. We kunnen dan helaas niet iedereen binnen twee weken bedienen.’’ Vooral bij de kleine maatvoering 35-50 mm ziet Medemblik kansen om vroeger te starten met uitleveren. Vooropgesteld moet dan wel dat de telers de mogelijkheid hebben het pootgoed op de juiste wijze en onder de juiste condities te ontvangen. Kwaliteit moet voorop blijven staan.

Weersomstandigheden veel invloed

Het weer lijkt momenteel goed, maar dat kan veranderen. In 2013 had het weer een grote invloed op de logistiek van het pootgoed. Door de lange winter kwam alles laat op gang. Dat vergrootte de werkdruk en logistieke mogelijkheden om iedereen op tijd te kunnen bedienen. ,,Zo is ieder jaar weer anders en blijft het een grote uitdaging tezamen met telers/buitendienst/vervoerders/pootgoedhandelshuizen en De Kubbe deze klus in de juiste harmonie met elkaar te klaren.’’