Sinds 22 maart 2012 is het Hygiëneprotocol van de Pootaardappelen Contact Commissie (PCC) van kracht. Hoe gaat het transport daar mee om? De Butter Group is een NAO erkend transporteur; ze werkt dus overeenkomstig het Hygiëneprotocol. Wiechert Steert, hoofd planning van de Butter Group, over nut en aanpak van de ketenaanpak.

Wiechert Steert heeft namens de Butter Group zitting in de werkgroep van het Hygiëneprotocol, samen met de NAO, NAK en vertegenwoordigers van andere ketenpartijen. In 2014 wordt het protocol nog beter afgestemd op de praktijk. Een goede ontwikkeling, vindt Steert. ,,Het is belangrijk dat de nieuwe aanpak breed gedragen wordt. Gezien het feit dat een quarantaineziektes zelden voorkomt, doen we het als keten heel goed. Maar we kunnen ons er nog meer bewust van worden, om het zo te houden.’’

Tijdig en goed ontsmetten

Het pootgoedprotocol is voor de hele keten van kracht: handelaar, transportbedrijf, verwerkingsbedrijf, ontsmettingsbedrijf voor transportmiddelen. Maar ook voor de aardappelteler (pootgoed en consumptie) en zijn transportmiddelen, bijvoorbeeld de onderlosser en kipper. De transportsector heeft volgens Steert al langere tijd een succesvolle voortrekkersrol bij dat protocol. ,,Het tijdig en goed ontsmetten van onze onderlossers is daarbij belangrijk.’’

Eigen gecertificeerde wasstraat

Butter mag in het seizoen zes dagen achtereen met pootgoed rijden; daarna wordt de laadruimte helemaal ontsmet voor de volgende vracht. ,,Dat doen we in onze eigen gecertificeerde wasstraat of bij een andere NAO gecertificeerde wasstraat elders in het land. Eerst wordt de laadruimte helemaal schoongespoten met water, daarna wordt het gedesinfecteerd met een erkend middel. En met een zegel wordt het voor schoon verklaard.’’ Na elke vracht met gesneden pootgoed wordt de auto direct ontsmet.

Documenteren in TMS-systeem

Alle reinigingen van de onderlossers worden gedocumenteerd in het TMS-systeem van Butter dat voor de ketenpartners beschikbaar moet zijn. Wiechert Steert: ,,Het vraagt meer werk van ons, maar het hoort erbij en is de moeite van een gezonde aardappelsector waard.’’

butter2 butter3