Het contracteren voor oogst 2014 is gestart. En hoe! De vaste prijscontracten van Aviko Potato voor de rassen Agria, Innovator, Victoria en Markies zijn met € 2,50 per ton verhoogd.

Prijsverhoging

Voor AA-kwaliteit frites ligt de vaste prijs voor Agria en Innovator € 2,50 per ton hoger dan vorig jaar. Dezelfde prijsverhoging is ook doorgevoerd voor de rassen Victoria en Markies in het verssegment. Daarmee is de grofteregeling (bonus/malus) vervallen. Dat komt door de toenemende vraag naar kleinere maten voor specialiteiten waardoor er geen prijsverschil meer is tussen kleine en grove maten.

Premie op maat

Iedere teler kan bovenop de vaste prijs een keuze maken voor aanvullende premies. De premie voor een meerjarencontract bijvoorbeeld bedraagt € 2,50 per ton. Kiest u voor een hoger aandeel vaste prijs per hectare, dan geldt er bovendien een extra premie van € 2,50 bij 30 ton/ha en € 5,00 per ton extra premie voor 40 ton/ha. Uiteraard zijn ook premies van toepassing voor bakkleur, kwaliteitspunten en onderwatergewicht. Dat kan, afhankelijk van de kwaliteit en aflevermoment, oplopen tot maximaal €16,- per ton.

Kortom, de rassen Agria en Innovator leveren, nog exclusief kwaliteitsbonussen en meerjarenpremie, af land € 112,50 en in week 13 € 141,50 per ton op. Telers doen er goed aan om de mogelijkheden voor premie bovenop de vaste prijs goed door te spreken met hun buitendienstmedewerker. Die kent de teelthistorie en kan heel nauwkeurig uitrekenen hoe de teler maximaal premievoordeel kan halen.

Verdubbeling areaal ‘gedroogd’

Voor het segment 'gedroogd' (vlokken en granulaat) heeft Aviko Potato ruimte om het areaal in Noord-Nederland te verdubbelen. De contractprijzen voor oogst 2014 lopen uiteen van € 95,00 (week 45) tot € 118,50 (week 20) per ton bij 460 OWG. Telers die een meerjarencontract willen, kunnen tot vijf jaar vooruit afspraken maken. Aanvullend op deze contracten zoeken de ATC en Aviko Potato nog naar extra contractvormen die aansluiten bij de wensen van de telers. Deze contractvormen worden binnenkort bekend gemaakt. Vast staat dat er hoe dan ook een premie voor onderwatergewicht komt die kan oplopen tot € 22,- per ton.

Aantrekkelijke pureecontract

Aviko Potato introduceert een pureecontact voor het ras Fontane voor de volledige hectare-opbrengst (28/+) op een vaste prijs. Vraag uw buitendienstmedewerker naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.

Pootgoedprijs stabiel

De prijzen voor pootgoed zijn voor seizoen 2014 grotendeels gelijk gebleven aan vorig jaar.

Wat past het beste bij u?

Aviko Potato biedt, mede op verzoek van de Aardappeltelerscommissie (ATC), zeer uiteenlopende contractvormen met verschillende looptijden en voorwaarden. Dat biedt aardappeltelers de kans zelf de juiste balans te creëren tussen zekerheid en risico. Vraag uw buitendienstmedewerker naar de meest passende vorm voor uw bedrijf.

Aviko Potato bewijst het al jaren:
  • - Betaalt de hoogste vaste prijs aan haar telers
  • - Heeft de beste pool (bron: Boerderij en Boerenbusiness)
  • - Laagste gemiddeld tarrapercentage in Nederland (2%)
  • - Hoge kwaliteitsbonussen bij vaste prijscontracten
  • - Boervriendelijke afhandeling
  • - Afspraak is afspraak

Vraag uw buitendienstmedewerker naar de mogelijkheden passend bij uw specifieke wensen.