Bij gewassen pootgoed wordt voortaan ook het exacte knolaantal vermeld. Dit is een unieke service die Aviko Potato in samenwerking met De Kubbe in Biddinghuizen aanbiedt.

Exact aantal

De maatsortering van pootaardappelen heeft grote invloed op het aantal tonnen plantmateriaal dat nodig is. Daarom is het waardevol om niet alleen het gewicht van de geleverde hoeveelheid te weten, maar ook het aantal knollen. Die informatie is nu beschikbaar bij gewassen pootgoed. Overigens blijft het kopen van voldoende pootaardappelen de verantwoording van de teler zelf. Aan het aantal knollen worden geen rechten ontleend.

Eerste stap

Aviko Potato maakte de keuze om het knolaantal te vermelden naar aanleiding van vragen vanuit de Aardappeltelerscommissie. Dit is slechts een eerste stap. Andere suggesties, zoals het uitleveren van pootgoed op knolaantal of het aanbrengen van financiële verschillen tussen grove en fijnere partijen, worden de komende tijd onderzocht.

U heeft suggesties of vragen? Vraag uw buitendienst.

Kubbe 1 pootgoedtellen Kubbe 2 pootgoedtellen  Kubbe 3 pootgoed tellen