De afgelopen 12 maanden waren voor de aardappeltelers best bijzonder. Eerst gaf het koude voorjaar de prijsvorming van de oude oogst een positieve impuls, waarna een trage gewasgroei in het voorjaar en de zomer een stevige bodem in de aardappelmarkt legde voor oogst 2013.

De tijd dat we zo’n lange aaneengesloten periode met goede prijzen hadden, ligt ver achter ons. Daarom is het vooral nu opletten dat deze prijzen niet vanzelfsprekend zijn. Meer dan ooit zullen we bij de les moeten blijven. Het aantal telers neemt af, het areaal per teler neemt toe en een groot deel van de afzet ligt vast in contracten. Anders gezegd: de teeltrisico’s per teler nemen toe terwijl de marktwerking steeds kleiner lijkt te worden. Wie prijsrisico’s af wil dekken, zal nu de keuze moeten maken hoe hij dat wil doen. Hoe dan ook, de risico’s die wij lopen met de aardappelteelt zullen meer terug moeten komen in een reële vergoeding.

De komende maand worden de contracten voor de nieuwe oogst aangeboden. Vraagt u zichzelf daarom de komende dagen eens af op welke manier u de risico’s gaat managen. Een mooi gewas telen met een hoge opbrengst, zegt immers niet alles over uw teeltrendement. Dat is in grote mate afhankelijk van de prijs die u voor de aardappelen realiseert. Besef daarom goed waar u ja tegen zegt als u een contract tekent. Dit is ook het moment om te kiezen voor afzetzekerheid of te kunnen profiteren van kansen die marktontwikkelingen u kunnen bieden.

Twee achtereenvolgende aardappeloogsten met mooie prijzen, zet vaak aan tot uitbreiding van areaal. De valkuil is dat we ons laten leiden door de prijs. Deze komt vaak door excessen tot stand. Nu massaal meer aardappelen telen is niet wenselijk. Niet voor u, niet voor mij, voor niemand niet.

Rest mij u en uw gezin hele fijne kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2014 toe te wensen.

Jan van Kempen