Deze week werd de prijs vastgesteld van de eerste Aviko Potato af-landpool met voorverkoop voor frietgeschikte aardappelen. Hoewel de poolprijs door de meeste van de 50 aanwezige telers als ‘realistisch’ werd beoordeeld, waren er ook enkele kritische noten.

,,Dat snap ik, want tijdens de af-landperiode waren de dagprijzen relatief hoog'', aldus Derck Hulshoff van de Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato. ,,De af-landpool is relatief klein. Omdat er 2.200 ton meer in de af-landpool is gegroeid dan verwacht, heeft dit de prijs positief beïnvloed. Deze extra tonnen zijn in september verkocht voor relatief hoge prijzen.''

Grillen van dagprijs ontlopen

De af-landpool is door de ATC opgezet nadat telers hierom vroegen. Vooral voor telers op zandgronden zonder opslagcapaciteit, is de af-landpool interessant. Daarmee kunnen ze de grillen van dagprijs tijdens de oogst ontlopen. Vaak is de dagprijs in die periode lager vanwege ruime beschikbaarheid van aardappelen en het gebrek aan alternatieve afzetmogelijkheden. Afgelopen oogstseizoen vormde daarop een uitzondering.

Doorontwikkelen

Op basis van de reacties van de telers gaat de ATC zich de komende tijd buigen over vragen zoals:

  • Moet er onderscheid tussen rassen worden gemaakt?
  • Moet er een vroegrooi- en laatrooipremie komen?
  • Moet er een vast percentage aardappelen vroeg, voor de oogst, verkocht worden?

Lees hier het nieuwsbericht met alle gerealiseerde prijzen in deze eerste af-landpool. Heeft u een vraag voor de ATC? Mail die dan naar: aardappeltelergroep@avikopotato.nl