Aviko Potato is dit jaar gestart met een af land pool voor frietgeschikte aardappelen van de hoofdrassen Fontane, Miranda en Agria. In deze pool zijn in de periode van week 33 tot en met week 44 aardappelen af land geleverd.

Een deel van de aardappelen is vanwege het grote aanbod in de weken erna verwerkt met een prijstoeslag voor tijdelijke opslag. Volgens de Aardappeltelerscommissie (ATC) van Aviko Potato was er behoefte aan zo’n pool. Met name telers op de zandgronden zonder opslagcapaciteit gaven aan niet langer afhankelijk te willen zijn van de dagprijs tijdens de oogst. Meestal is de dagprijs in die periode lager vanwege ruime beschikbaarheid van aardappelen en het gebrek aan alternatieve afzetmogelijkheden.

50 telers aangemeld

Ongeveer 50 telers in Oost-Nederland, Zuidoost-Nederland en Zuid-Nederland hebben zich afgelopen voorjaar aangemeld voor de af land pool met voorverkoop. Vanaf maart dit jaar is de ATC gestart met verkoop. Dat liep door tot eind juli. Mede door de opleving tijdens de oogstovergang in juli kon de ATC profiteren van een gunstige prijsvorming. Het gevolg daarvan was echter dat de verkoop van de pool ten tijde van de oogst grotendeels geschied was. Van de positieve prijsontwikkeling daarna kon minder worden geprofiteerd. De omvang van de pool bood die ruimte evenmin. Om logistieke redenen hebben enkele telers hun aardappelen tijdelijk in een kuil opgeslagen. Hiervoor is een vergoeding van € 15,- per ton uitgekeerd bovenop de gemiddelde poolprijs. Ook de vroeglevering van aardappelen is gehonoreerd met een premie. Die varieerde van € 15,- per ton in week 33 tot € 5,- per ton in week 35.

Gemiddelde prijs op € 132,26 per ton

De gemiddelde prijs voor de af land pool komt uit op € 132,26 per ton, variërend van € 147,26 voor levering in week 33 tot € 132,26 voor levering in de periode van week 36 tot en met week 44. Bij levering vanaf week 45 is voor aardappelen in tijdelijke opslag € 147,26 betaald. Uiteindelijk leidt de poolprijs voor de deelnemende telers tot een financiële opbrengst variërend van € 4.500 tot € 10.000 per ha. Het verschil wordt met name veroorzaakt door grote opbrengstverschillen.