In een partij aardappelen zitten soms voorwerpen die een risico vormen voor de voedselveiligheid, voor de medewerkers of de verwerkingslijn. In het ergste geval wordt de productie stilgelegd, de verwerkingslijn gereinigd en de partij aardappelen ongeschikt verklaard of nog erger, moet eindproduct worden teruggehaald van de consument. U kunt deze problemen voorkomen door alert te zijn bij het afleveren!

De laatste weken had Aviko te maken een aantal calamiteiten. Er werden met hydrauliek-olie vervuilde knollen aangevoerd en golfballen en munitie in partijen aardappelen aangetroffen. Golfballen hebben eenzelfde soortelijk gewicht als aardappelen en worden daardoor niet verwijderd in de stenen- en kluitenvangers; wanneer een golfbal met de messen in de friteslijn in aanraking komt ontstaan gevaarlijk scherpe kunststof scherven.

Glasscherven in de partij

Een ander vaak terugkerend probleem is glas (echt glas!) in een partij aardappelen. Is zo’n partij eenmaal in verwerking in de fabriek, dan is het glas niet meer te scheiden van het product en moet de fabriek totaal worden schoongemaakt en wordt het product op de lijn afgevoerd naar de vergisting, omdat het dan zowel voor humane als dierlijke consumptie ongeschikt is. Door het nog niet verwerkte deel van zo’n partij extern te wassen en te lezen, kan dat deel alsnog geschikt gemaakt worden voor de verwerking. Dit brengt echter veel extra kosten met zich mee.

Let goed op tijdens afleveren

Ziet u tijdens het afleveren risicovolle vreemde bestanddelen in de partij of vermoedt u dat het risico daarop aanwezig is? Neem dan contact op met uw buitendienstmedewerker van Aviko Potato. Wees vooral alert bij partijen die op percelen langs de openbare weg zijn gegroeid. Loop deze na voor de oogst en controleer ze goed door ze te lezen tijdens het afleveren. Om de partij te lezen is een leestafel beschikbaar. Vraag hiernaar bij de buitendienst. Dat voorkomt calamiteiten in het productieproces en alle daarbijkomende kosten.