Aviko Potato constateerde vorig seizoen relatief veel gevallen van schilbrand bij aardappelen, vooral van het ras Innovator. Als teler kunt u deze aantasting voorkomen. De werkzame stof maleïne-hydrazide (in de volksmond MH), is daarvoor het aangewezen middel. Het wordt tijdens de teelt al toegepast.

De meeste aardappelrassen kunnen niet zonder kiemremming voor middellange tot lange bewaring (vanaf januari). Een knolbehandeling tijdens inschuren of behandelen door te gassen in de cel zijn dan noodzakelijk. De inschuurbehandeling heeft als risico dat er schilbrand kan ontstaan. Dat heeft een negatieve invloed op de afgeleverde kwaliteit. De toegepaste chloorprofam (Chloor-IPC) komt dan in contact met de aardappelhuid, waardoor blaasjes ontstaan. Hierdoor moet er dieper geschild worden. Dat gaat dus ten koste van de fabrieksproductie en vertaalt zich, als het verlies te groot is, in kortingen. In het belang van onze telers willen we dat voorkomen.

Praktische tips ter voorkoming van schilbrand bij inschuren

Als een inschuurbehandeling wordt toegepast, zijn de volgende tips van belang om schilbrand te voorkomen:

  • 1. laat de schil na loofdood en voor rooien goed afharden;
  • 2. voorkom rooibeschadigingen;
  • 3. voorkom rooien bij natte omstandigheden;
  • 4. pas geen inschuurbehandeling toe bij hooggevoelige rassen. Deze vertonen een hoge kans op schilbrand ondanks bovenstaande maatregelen.

Voor telers en adviseurs biedt Certis de praktische Gro-Stop App. Deze is voor de meeste mobiele telefoons en tablets te downloaden. U ziet direct in welke mate een bepaald ras gevoelig is voor schilbrand.

MH nu ook in vloeibare vorm

Sinds enkele jaren is er met de actieve stof maleïne-hydrazide een goed alternatief voor de inschuurbehandeling met chloorprofam. Al diverse jaren is de Royal MH beschikbaar (nu aangeboden door Bayer). Sinds dit seizoen is er een nieuw vloeibaar product bijgekomen: Crown MH (aangeboden door Certis). Harry Hansma komt als technisch adviseur van Certis veel bij telers langs. Hij vertelt: ,,Schilbrand is van alle jaren. Het verschilt sterk per ras, maar Innovator is gevoeliger voor schilbrand dan veel andere rassen. De vloeibare Crown MH is dan ook een middel bij uitstek om schilbrand te voorkomen bij dit ras.’’

Toepassen in het veld

De toepassing vindt plaats in het veld. Minimaal 3, maar bij voorkeur 4-5 weken, voordat het loof dood is: de plant moet namelijk voldoende tijd hebben om de actieve stof te transporteren van het blad naar de knollen. Het juiste moment wordt dus bepaald door terug te rekenen vanuit het moment van loofdoding. Let er op dat de knollen een minimale diameter van 25 mm (voor tafelaardappelen) of 35 mm (voor frietaardappelen) hebben; meestal is dit geen probleem meer als er op het juiste moment wordt toegepast. ,,Voor de vloeibare Crown MH is de dosering 11 liter/ha,’’ licht Hansma toe. Pas het toe op een egaal en vitaal gewas; enkele gele blaadjes als signaal van afrijping is geen enkel probleem. Pas het middel niet toe in periodes van hitte (>25 °C), omdat het middel dan minder goed wordt opgenomen. Na toepassing moet het minimaal 10 uur droog blijven. ,,Mocht het gewas al op plekken afgestorven zijn, voer dan geen bespuiting uit. In dat geval zijn er ook kiemremmingsmiddelen om tijdens de bewaring te gebruiken.’’

Witte puntjes tijdens bewaring

Als een toepassing met maleïne-hydrazide is uitgevoerd, ontstaan er in de bewaring op een zeker moment witte puntjes. Deze kiempjes zullen echter zeer traag groeien. Hansma: ,,Wij zeggen dan: ze kiemen met de handrem op. Het moment verschilt per ras en per jaar; vaak is dat na Kerst. Dan is het moment aangebroken om met een onderhoudsdosering van bijvoorbeeld Gro-Stop Fog, een gasbeurt uit voeren. Dankzij de maleïne-hydrazide in de knol zal de partij ook nog daarna rustiger blijven dan zonder maleïne-hydrazide. Wel is het uiteraard van belang om de partij te blijven volgen en de kiemlust in de gaten te blijven houden.’’

Voordelen maleïne-hydrazide

  • - geen schilbrand
  • - minder gasbeurten
  • - minder gewichtsverlies (1 procent)
  • - minder inwendige kieming
  • - minder aardappelopslag in de nateelt

schilbrand Schilbrand Innovator
Schilbrand Innovator